Introduktion 

 

Som Russell Kirk skrev, så er én af konservatismens vigtigste indsigter, at alle ideologier tager fejl. Ideologier tager et intellektuelt system, et produkt af én eller flere filosoffer, og siger: ”Dette system må være rigtigt”. Realiteterne ender uundgåeligt med at modsige systemet, i de fleste tilfælde i et stigende antal tilfælde. Men ideologi kan i gagens natur ikke tilpasse sig virkeligheden. At gøre dette ville være at opgive systemet. Derfor må virkeligheden undertrykkes. Hvis ideologien har magt, så bruger den magten til at gennemføre undertrykkelsen. Ideologien forbyder at skrive og sige visse fakta. Ideologiens mål er ikke bare at forebygge at man udtrykker det som modsiger det som ”skal være sandt”, men forebygge i det hele taget at få tanken. Resultatet er i sidste instans uundgåeligt koncentrationslejren, Gulag og graven.

 

Mens nogle amerikanere har troet på ideologier, så har Amerika selv aldrig haft en officiel statsideologi – indtil nu. Men hvad sker der i dag amerikanere der mener at der er forskelle på etniske grupper, eller at den traditionelle sociale rolle mænd og kvinder imellem repræsenterer deres naturlige forskellighed, eller at homoseksualitet er forkert? Hvis de er offentlige figurer, må de undskyldende bide i støvet i det uendelige. Hvis de er universitetsstuderende, kan de imødese at stå skoleret og mulig bortvisning. Hvis de er privat ansatte, kan de miste deres job. Hvad var deres forseelse? At modsætte sig Amerikas nye statsideologi: ”Politisk Korrekthed”.

Men hvad præcist er ”Politisk Korrekthed”? Marxisterne har brugt udtrykket i mindst 80 år, som et bredt synonym for ”den Generelle Partilinie”. Det kunne siges, at Politisk Korrekthed er den Generelle Linie for det etablerede samfundssystem i Amerika i dag. Helt sikkert ingen der modsiger den politiske korrekthed kan være en del af det etablerede samfund. Men det fortæller os stadig intet om, hvad den politiske korrekthed er.

 

Denne korte bog, som Free Congress har besluttet gratis at gøre tilgængelig over denne hjemmeside, søger at besvare dette spørgsmål. Den gør det på den eneste måde en ideologi kan blive forstået, nemlig ved at se på dens historiske oprindelse, dens analytiske metode og adskillige nøglekomponenter, inklusive dens plads i det højere uddannelsessystem og dens forbindelse til Feminismen. Slutteligt tilbyder den en kommenteret bibliografi for de der ønsker at forfølge sagen dybere.

Måske er det vigtigste spørgsmål der møder amerikanerne i dag: ”Ønsker vi virkeligt at være en ideologisk stat?” Da konservative ved hvor alle ideologier fører hen, må vores svar være et rungende ”Nej!”. Men hvis vi forventer at sejre og genetablere vores land til fuld frihed i tanke og udtryk, må vi kende vores fjende. Vi må forstå hvad Politisk Korrekthed i virkeligheden er. Som du snart vil se, hvis vi kan afdække den politiske korrektheds virkelige oprindelse og natur, vil vi have taget et stort skridt mod dens kuldkastelse.

 

                                                                       William S Lind