Australien´s præmiereminister Kevin Rudd har bedt en muslimsk gejstlig om at undskylde for kommentarer, i hvilke han billigede ægteskabelig voldtægt, og rådede mænd til at ”få deres koner på rette køl” ved at banke dem. I et foredrag om ægteskab fortalte Samir Abu Hamza sit mandlige publikum, at de havde ret til at tvinge deres koner til sex og slå dem hvis de er ulydige, så længe det ikke medførte blødninger. Hr. Hamza, en selvbestaltet gejstlig uden nogen form for formel uddannelse i Islam, hånede også loven der forbød voldtægt indenfor ægteskabet. ”Forbløffende, hvordan kan en person voldtage sin kone?”, spurgte han. Hans kommentarer kom under et foredrag i Sydney og fremkom på en video på internettet. I dette foredrag ”The Keys to a Succesfull Marriage”, argumenterede Hr. Samir, at islamisk lov tillod mænd at bruge magt til at straffe en ulydig kone med, så længe det ikke gav mærker eller blødninger. Han tilføjede, at hvis en ægtemand ønskede sex, måtte konen reagere omgående, selv hvis hun var midt en gøremål. ”Hvis ægtemanden beder om sex, og hun er i gang med at bage brød i ovnen, så må hun forlade det og imødekomme hendes ægtemand”, siger han i foredraget. ”Her i landet, hvis ægtemanden ønsker at have sex med sin kone, og hun ikke ønsker det, og ikke har en sygdom eller noget andet, der er ikke noget i vejen med hende, hun har bare ikke lyst, og han ender med at tvinge hende til sex…så er voldtægt”, tilføjer han. ”Forbløffende, hvordan kan man voldtage sin kone?”. Fortællende sine tilhørere at Islam tillader dem at slå deres koner, siger han: ”Efter at I har rådet dem i lang, lang tid, så smækker I dem, I slår dem – roligt brødre, fald ned – de slag Muhammed viste, er som tandbørsten I bruger til at børste jeres tænder. ”Det er ikke tilladt at give dem mærker; det er jer ikke tilladt at få dem til at bløde. I griber ikke efter kosteskaftet, og siger, at det er hvad Allah sagde”. Han tilføjede: ”Det er bare for at få dem på ret køl – ikke andet”. Hr. Rudd fordømmer Hr. Hamza´s kommentarer, og siger, at vold mod kvinder ”under ingen omstændigheder er tilladelig”. Hans efterspørgsel efter en undskyldning blev støttet af muslimske ledere i Australien, der udtrykte deres bekymring, at unge modtagelige muslimske mænd ville se Hr. Hamza´s video, og blive påvirket af den. Sherene Hassan, vicepræsidenten for Islamic Council of Victoria fortalte The Times; ”Jeg er overrasket over, at han ikke allerede har undskyldt. Han burde tage afstand disse kommentarer. Islamic Council of Victoria afsværger éntydigt vold mod kvinder, og muslimer har sagt, at de skammede sig over, hvad han sagde”. Dog, hun sagde, at undersøgelser viser, at visse imamer i Australien deler Hr. Hamza´s synspunkter. ”Det er det besked visse imamer giver i deres prædikener”, siger hun, tilføjende, at rådet afholdt kurser målrettet mod ændringen af disse synspunkter. ”Hvad der er af størst bekymring, er hvor mange unge muslimske mænd der ser videoen, og lærer af den”, siger hun. Tasneem Chopra, formanden for Islamic Women´s Welfare Council of Victoria siger, at hun var skuffet, men ikke overrasket over kommentarerne. ”Vold indenfor mit samfund er et problem”, siger hun. ”De fleste imamer her mener, at vold ikke er acceptabel, men det er ikke altid noget der slipper igennem deres prædikener. Vi er nu i dialog med samfundslederne for at løse problemet. Det er en tankegang der må ændres”. Hr. Hamza der arbejder med unge muslimer med problemer ved Islamic Information and Services Network of Australia i Melbourne, kunne ikke kontaktes for kommentarer vedrørende sit foredrag. Men han fortalte Herald Sun, at han stod ved sine kommentarer. Han sagde, at hvis en muslimsk kone ikke adlød sin ægtemand, så kunne hun underlægges moderat fysisk straf. Hr. Hamza gentog også sin overbevisning om, at kvinder skulle underlægge sig sex, hvis ægtemanden krævede det, og tilføjede, at både kvinder og mænd skulle kunne kræve og modtage sex. Der bor kun omkring 400.000 muslimer i Australien, udgørende kun 2% af befolkningen, men spændinger mellem disse og resten af Australien har er til tider eksploderet i vold. Hvad der i 2005 begyndte som en diskussion mellem muslimer og lokale unge i Cronulla, en forstad til Sydney ved havet, over bikini klædte piger, eskalerede til dagevis af optøjer. Sheik Taj Aldin al-Hilali skabte furore, der delte det islamiske samfund, da han sammenlignede kvinder, der ikke bærer tørklæde med ”utildækket kød”, og sagde, at usømmeligt klædte kvinder inviterede til voldtægt. Dog, Riaz Hassan, professor i sociologi ved Flinders University i Adelaide og forfatter til bogen ”Inside Moslem Minds”, var optimistisk, og mente ikke at Hr. Hamza´s kommentarer ville antænde spændinger i samfundet. ”Mit synspunkt er, at samfundet i det store hele er for intelligent til at tage disse kommentarer som andet end en beklagelig erklæring”, fortalte han The Times. Spændinger mellem samfundene havde mere at gøre med sociale forskelle end religiøse forskelle, sagde han. Mens der var en større andel af universitetsuddannede i det muslimske samfund end i Australien som helhed, så er arbejdsløsheden blandt muslimer 26%, det dobbelte af det nationale gennemsnit. ”Så længe disse forskelle i lighed forbliver, vil vi have spændinger”, sagde han, ”men jeg mener ikke religion i sig selv er kilden til spændinger”.