Med selvmordsbombere spredende sig fra Irak til Afghanistan har Pentagon analytikere fået til opgave at fastlægge, hvad der driver den ene muslim efter den anden til at gøre det utænkelige.

Deres foreløbige resultater er politisk eksplosive: det skyldes trods alt deres “hellige bog” Koranen, ifølge efterretninger kommet i hænde af WND.

Offentligt har den amerikanske regering gjort bestræbelser på at undgå at forbinde terrorist truslen med Islam og Koranen, afvisende selvmords terrorister som vanvittige kættere, der perverterer islamiske lærer.

“Terroristerne forstyrrer ideen om jihad til et kald på vold og mord”, fastholder Det Hvide Hus i sin nyligt frigivne “National Strategy for Combating Terrorism” report.

Men interne Pentagon orienteringer viser, at efterretnings analytikere, efter at have studeret islamiske skrifter og selvmordsbomberes baggrunde, er nået til en helt anden konklusion. De er nået frem til, at de fleste selvmordsbombere faktisk har studeret Koranen, og er motiveret af dens voldelige befalinger – gørende dem, hvor sært det end må lyde i vestlige ører, “rationelle aktører” på den islamiske scene.

I Islam er det ifølge orienteringerne ikke et spørgsmål om, hvordan man lever sit liv, der garanterer spirituel frelse, men hvordan man dør. Der er store fordele ved at blive martyr. At dø for Allah i kamp mod de vantro reserverer et særligt sted og ære i Paradis. Og det giver særlig favør hos Allah.

“Selvmord i forsvar for Islam er tilladt, og den islamiske selvmordsbomber er i hovedsagen en rationel aktør”, konkluderer en nyligt Pentagon orienterings papir med titlen “Motivations of Muslim Suicide Bombers”.

“Hans handlinger skaffer ham et et win-win scenarium for ham selv, hans familie, hans tro og hans gud”, forklarer dokumentet. “Bomberen sikres frelse og paradisets glæder. Han opnår en grad af finansiel sikkerhed og en plads for sin familie i Paradis. Han forsvarer sin tro og tager sin plads i den lange linie af matyrer, der huskes som en heroisk kæmper”.

“Og endeligt grundet måden han dør på, sikres han, at Allah vil finde behag i ham”, tilføjer orienteringen. “Imod disse overvejelser bliver den individuelle muslims uselviske offer for at udrydde Islam´s fjender både passende, mulig og acceptabel handling”.

Orienteringen – lavet af en liden velkendt Pentagon efterretningsenhed kaldet Counterintelligence Field Activity, eller CIFA – citerer et antal passager fra Koranen, der handler om jihad, eller “hellig” krig, martyrium og Paradis, hvor “smukke palæer” og “jomfruer” afventer martyriumets helte. I forberedelsen til angreb citerer terrorister ofte typisk passager fra seks surah´er, eller kapitler, fra Koranen: Baqura (surah 2), Al Imran (3), Anfal (8), Tawba (9), Rahman (55) og Asr (103).

CIFA har hundredvis af efterforskere og analytikere ansat til at koordinere Pentagon´s sikkerheds bestræbelser ved amerikanske militær installationer hjemme og udenlands.

Pentagon er særligt opmærksom på en ny bølge af selvmords bombere, der rammer Afghanistan.

Selvmordsbombere har i år dræbt mere end 200 mennesker, stigende fra et tocifret tal for to år siden.

Den amerikanske kommando i Afghanistan advarer nu om, at selvmordsbombe celler opererer i den afghanske hovedstad. Taliban´s militære top leder fortalte ABC News, at han har 500 selvmords bombere til sin disposition.

“Vi har så mange af dem, at det er svært at indpasse dem og armere og udruste dem”, siger mullah Dadullah Akhund. “Nogle af dem har ventet i flere år på at blive sendt på slagmarken”.

Fremkomsten af en selvmords celle i Kabul bekymrer militære analytikere, da selvmords angreb er det mest effektive våben muslimske terrorister kan bruge mod Vesten. Rand Corporation spår, at de vil udgøre en alvorlig og konstant trussel mod amerikanerne i årene frem.

Den amerikanske efterretnings tjeneste bliver tiltagende bekymret.

“De fleste jihad grupper vil bruge selvmords angreb primært fokuseret på bløde mål for at implementere asymmetrisk krigs strategi”, advarer den netop afklassificerede summering fra National Intelligence Estimate om den globale terror trussel. “Kæmpere med erfaring fra Irak er en potentiel kilde til lederskab for jihadister, der forfølger disse taktikker”.

Mange lærde og medie eksperter insisterer dog på, at muslimske selvmords bombere ikke er drevet af religion.

“Under den religiøse retorik med hvilken sådan terror udføres, fremstår den i det store hele i det sekulæres tjeneste”, hævder professor Robert A. Pape fra University of Chicago. “Selvmords bomber er hovedsagligt et svar på udenlandsk besættelse fremfor et produkt af islamisk fundamentalisme”.

Han siger, at amerikansk udenrigspolitik er en større faktor end troen er.

“Selvom de taler om amerikanere som vantro, så er al-Qaeda mindre optaget af at konveretere os til Islam, end de er med at fjerne os fra arabiske og muslimske lande”, siger Pape.

Men hvad med den seneste video fra Adam Gadahn, den amerikanske al-Qaeda, der advarer amerikanerne om at konvertere til islam før al-Qaeda angriber igen?

“Han nævner aldrig noget om jomfruer eller de goder islamiske martyrere modtager i Himlen”, hævder Pape.

Faktisk bemærker Gadahn 36 minutter inde i sin tale, at Allah reserverer de højeste belønninger – “ærer og nydelser” – til martyrer i Paradis.

“Han lover martyren på sin vej belønningen over den troendes belønning”, sagde Gadahn. “Han har lovet dem ærer og nydelse til talløse, der går herind”.

Kaprerne den 11/9 og London bomberne lavede martyr videoer. I deres sidste vilje citerer de Koranen, mens de taler om deres “kærlighed til døden” og “ofring af deres liv til Allah”. Syv martyr videoer blev også opdaget af britiske myndigheder i det forpurrede transatlantiske luft terror plot.

Før angrebene den 11/9 barberede og overøste angriberne sig selv med blomster vand i forberedelse til deres bryllup med de smukke jomfruer i Paradis. “Vid at kvinderne i Paradis venter, kaldende “kom her, ven af Allah” ifølge et fire siders brev med titlen “The Last Night” cirkuleret blandt dem. De har klædt sig i deres smukkeste tøj”.

Men stammer jomfruerne fra den “hellige” tekst eller er de opdigtet? Den franske dokumentariker Pierre Rehov, der interviewede selvmords bombernes familier, bombere in spe, for at finde ud af hvorfor de gør det, siger, at det ikke er en myte eller kætteres fantasi.

Han siger, at der ingen tvivl findes om, at Koranen “lover jomfruer” til muslimske mænd, der dør i jihad kamp mod de vantro, og at det er nøgle motivations faktoren bag selvmords terrorismen.

“Det er tydeligvis forbundet til religion”, siger Rehov, der i en nylig film “Suicide Killers” præsenterer sine interviews med muslimer. De tror virkeligt på, at de får jomfruerne”.

Han siger, at selvmords bomberne in spe, han interviewede, har vist ham passager i Koranen “i hvilken det står absolut beskrevet, at der vil være piger i efterlivet”.

Muslimske gejstlige fornægter ikke jomfruer-til-martyrer belønningen som en perverteret fortolkning af Koranen.

Og selv muslimske ledere i Vesten billiger selvmords bombere. Den britiske lærde Azzam Tamimi fortalte for nylig 8.000 muslimer i Manchester, England, at dø mens man bekæmper “George Bush og Tony Blair” er “retfærdigt” og “martyriets største handling”. Tidligere sagde han, at det er “den lige vej til at tilfredsstille Allah”.

Og grundlæggeren af en muslimsk gruppe i Washington – Council on American-Islamic Relations – har også givet sin velsignelse til selvmordsbombere.

Adresserende en samling unge i 1999 ved Islamic Association for Palestine´s årlige konvent i Chicago, priste grundlæggeren af CAIR Omar Ahmad, ifølge en transkription skaffet af terror ekspert Steve Emerson´s Investigative Project, selvmords bomberne der “dræber sig selv for Islam”.

“Kamp for frihed, kamp for Islam, det er ikke selvmord”, hævdede Ahmad. “De dræber dem selv for Islam”.

Osama bin Laden har tilskyndet “muslimske brødre” til at besejre USA og Stor Britannien med selvmords angreb.

“Jeg beder jer om at handle på Allah´s ordrer”, sagde han i 2003, “vær forenede mod Bush og Blair og besejr dem gennem selvmords angreb, så I kan være succesfulde for Allah”.