EU domstolen har dømt, at nogle migrant familier kan blive i Stor Britannien og kræve børnebidrag, selv efter at personen med hovedindkomsten har forladt landet.

Domstolen der beskæftiger sig med EU lov, siger, at nogle familier kan tillades at blive, når deres børn går i skole.

Et barns skolegang er afgørende, så forældre kan ikke beordres at forlade landet, hvis ikke de kan forsørge sig selv.

Indenrigsministeriet siger, at det er skuffet over dommen, men vil ikke lade sig påvirke af implikationerne.

Dommen kunne føre til, at flere nationale familier af fremmed herkomst kræver ret til at blive i landet, selv hvis ikke de arbejder, og ikke har andre bånd til landet, end at barnet går i skole.

Afgørelsen kommer efter to familiers langtrukne juridiske kamp om retten til uddannelse og offentlige tjenester i Stor Britannien.

I den første sag ankom en somalisk kvinde, Nimco Hassan Ibrahim, med sine børn i 2003 til Stor Britannien for at slutte sig til sin ægtemand.

Han var en dansk statsborger, der under EU´s standard regler om fri bevægelse arbejdede lovligt i Stor Britannien.

Fru Ibrahim´s ægtemand forlod Stor Britannien i 2004, og parret separeredes. Fru Ibrahim og børnene, der også havde dansk statsborgerskab, blev i Stor Britannien.

Domstolen sagde, at hun aldrig havde været i stand til at forsørge sig selv, og er afhængig af overførselsindkomst og bolig til hende selv og børnene.

I det andet tilfælde sluttede en portugisisk kvinde, Maria Teixeira, sig i 1989 til sin ægtemand i Stor Britannien, og deres døtre blev to år senere født i landet.

Parret blev senere skilt, og flere år senere prøvede Fru Teixeira et byråds beslutning om at nægte hende bolig ydelse.

Advokater for Fru Teixeira fortalte domstolen, at hun grundet datterens fortsatte skolegang havde ret til bopæl.

Byrådene Harrow og Lambeth i London bekæmpede familiernes juridiske udfordringer støttet af Indenrigsministeriet.

Men i sin afgørelse siger domstolen i Luxembourg, at en national forælder af fremmed herkomst, der har omsorg for et barn under skolegang, har ret til at bo i Stor Britannien.

Dette gjalt selv om den forælder, der arbejdede, ikke længere var en del af familien, og forælderen, der var omsorgsgiver, intet krav havde på at bo i landet.

Domstolen siger, at den støtter de to familier, da EU loven klart erklærer, at det ville være forkert at forstyrre et barns skolegang, når først den juridisk var begyndt.

Dommen siger: “Domstolen finder, at forælderens ret til bopæl, der er primær omsorgsgiver for et barn af en immigrant arbejder, der har skolegang, ikke er afhængig af, at forælderen ikke har tilstrækkelige ressourcer til ikke at blive en byrde for det sociale system i værtslandet”.

En talsmand for Indenrigsministeriet siger: “Vi er skuffede over dagens afgørelse”.

“Vi vil nu nærmere studere EU domstolens afgørelser og deres implikationer”.