“Næsten alle dele af de isdækkede regioner på jorden smelter – og havene stiger”, siger Al Gore i et svar på en leder i New York Times den 27 februar.

Begge dele af Gore´s erklæring er forkert.

Skidt være med at Gore kun laver en overfladiske reference til IPCC´s falske påstande om, at gletcherne i Himalaya vil smelte omkring 2035 (“en fejlbehæftet overestimering”, forklarer han.)

Skidt være med at Gore fuldstændigt ignorerer indrømmelsen fra Climate Research Unit´s tidligere direktør Phil Jones, at de globale temperaturer i det store hele i de seneste 15 år er forblevet uforandrede.

Jeg vil lade en anden dissekere de juridiske aspekter af Gore´s kommentarer og koncentrere mig om sætningen om den smeltende is, da ingen af delene af sætningen er sande.

I modsætning til Gore´s påstand vokser næsten alle dele af de isdækkede regioner på jorden. De smelter ikke, og havet stiger ikke.

Lad os se på fakta.

Hvis man klikker på ordet “smelter” i Gore´s artikel, bliver man ført til et papir af Michael Zemp fra universitetet i Zürich. Zemp begynder sit papir med at advare om, at “gletcherne jorden rundt fortsætter med meget hurtigt at smelte”.

Men hvis man gør sig den ulejlighed faktisk at læse papiret, vil man opdage, at Zemp´s konklusion er baseret på målinger af “mere end 80 gletchere”.

I betragtning af at Himalaya bjergene mønstrer mere end 15.000 gletchere, vil en undersøgelse af “mere end 80 gletchere” næppe synes tilstrækkeligt til at berettige en så katastrofal udtalelse.

Især når man opdagder, at af disse 80 gletchere vokser adskillige.

Vokser. Ikke smelter.

“I Norge har mange maritime gletchere opnået vækst”, indrømmer Zemp. (“Opnået vækst” betyder vokse.)

I Nord Amerika indrømmer Zemp også, at “nogle positive værdier blev rapporteret i North Cascade Mountains og Juneau Ice Field”. (“Positive værdier” betyder vækst).

Husk, vi er stadig på vej ud af den seneste istid. Is bør smelte på vej ud af en istid. Isen har smeltet i 11.000 år. Hvorfor skulle det være anderledes i dag? Jeg vil tro, at de fleste canadiere og europæere er glade for, at isen er smeltet”.

Desværre synes den årtusind lange tendens til smeltning nu at skifte. Uanset hvor ihærdig Gore prøver at ignorere det, vokser næsten alle af jordens isdækkede regioner. (Eller viser positive værdier, om man vil).

Lad os begynde med at se på disse gletchere i Himalaya. I en fremragende artikel med titlen “World misled over Himalatan glacier meltdown”, viser Jonathan Leake og Chris Hastings, at de falske spekulative påstande fra IPCC var baseret på “spekulationer” og “ikke støttet af nogen formel forskning”.

Faktisk vokser mange af gletcherne i Himalaya. I et trods af politisk ukorrekthed vokser omkring 230 gletchere i det vestlige Himalaya – inklusive Mount Everest, K2 og Nanga Parbat – faktisk.

“Disse er de største gletchere i middelhøjde i verden”, siger John Shroder fra University of Nebraska-Omaha. “Alle holder enten stand eller vokser”.

Og hør så lige engang: 87 af gletcherne har vokset siden 1960´erne.

Så meget for Gore´s 80 gletchere.

Men vi behøver ikke se på gletcherne i Himalaya. Gletcherne vokser i USA.

Ja, gletcherne vokser i USA.

Se på staten Washington. Nisqually Glacier på bjerget Rainier vokser. Emmons Glacier på bjerget vokser. Gletchere på Glacier Peak i det nordlige Washington vokser. Og Crater Glacier på bjerget Saint Helens er nu større, end den var før udbruddet i 1980.

Eller se på Californien. Alle syv gletchere på Californien´s Mount Shasta vokser. Dette inkluderer den tr mil lange Whitney gletcher, statens største. Tre af Mount Shasta´s gletchere er fordoblet siden 1950´erne.

Eller se på Alaska. Gletcherne vokser nu i Alaska for første gang i 250 år. I maj sidste år voksede Alaska´s Hubbard Glacier med en hastighed på to meter om dagen – mere end en halv mil om året. Og i Icy Bay var mindst tre gletchere vokset en tredjedel mil om året.

Og lige en ting til. Juneau Icefield med sine “positive værdier” dækker 3.900 kvadrat kilometer, og er den femte største i den vestlig hæmisfære. Interessant at vide, at Gore´s egen kilde indrømmer, at det femte største isområde i den vestlige hæmisfære vokser, ikke sandt?

Men denne håndfuld af voksende gletchere er blot en anomali, vil Gore gerne have, at man tror.

Men lad os se på nogle få andre lande.

Perito Moreno Glacier, den største gletcher i Argentina, vokser.

Pio XI Glacier, den største gletcher i Chile, vokser.

Gletchere vokser på Mt. Logan, det højeste bjerg i Canada

Gletchere vokser på Mt. Blanc, det højeste bjerg i Frankrig

Gletchere vokser i Norway, siger Norges vassdrags- og energidirektorat

Og sidst jeg så efter voksede alle 50 gletchere på New Zealand

Men det er ingenting. Disse gletchere er babyer ved siden af vor planets største ismasser, nemlig isdækkerne på Antarktis og Grønland.

I modsætning til hvad du måske har hørt, så vokser begge disse to isdækker.

I 2007 satte Antarktis ny rekord , med den største udviddelse af is siden 1979, siger meteorolog Joe D´Aleo. Mens den antarktiske halvø i de senere år er blevet varmere, og isen i nærheden er formindsket gennem sommeren, så er det indre af Antarktis blevet koldere, og udbredelsen af is større.

Det antarktiske ishav forøges også. Ifølge gletcher programmet Australian Antarctic Division ledet af Ian Allison, er istabet i vest Antarktis over de seneste 30 år mere end opvejet af isgevinsten i Ross Sea regionen, blot en sektor i øst Antarktis.

Den antarktiske halvø, hvor isen er smeltet, er kun omkring 1/50 af størrelsen af øst Antarktis, hvor isen er vokset. At sige at hele Antarktis smelter, er som at se på klimaet i Oregon og sige, at dette gælder for hele USA.

Der er ingen signifikante beviser på ændringer i massen af isen på øst Antarktis, ej heller nogen indikation på at isdækket smelter, siger Dr. Allison. “De eneste signifikante kælvinger i Antarktis har været i vest”. Og han advarede om, at kælvinger af den størrelsesorden for nylig set på vest Antarktis, muligvis ikke er ualmindelige.

“Et papir der snart offentliggøres af British Antarctic Survey i tidsskriftet Geophysical Research Letters, forventes at bekræfte, at området af havis omkring kontinentet gennem de seneste 30 år er forøget”.

Hvad med Grønland?

Grønland´s isdække er til trods for udbredte forudsigelser om optøning udløst af global opvarmning i de seneste år let fortykket, sagde et hold af videnskabsmænd i oktober 2005.

Det 3.000 meter tykke isdække er en bekymring i debatten om klimaændringer, da en total smeltning ville hæve havniveauet med omkring 7 meter.

Men satellit målinger viser, at der falder mere sne, og gør forøger isdækket, især i høje højder, ifølge rapporten fra tidsskriftet Science.

Den overordnede ændring af fortykkelsen af isen er omkring 5 centimeter om året, eller 54 centimeter over 11 år, ifølge eksperter ved norske, russiske og amerikanske institutter ledet af Ola Johannesen ved Mohn Sverdrup Center for Global Ocean Studies and Operational Oceanography i Norge.

Helt sikkert ikke overvældende vækst, men langt fra den katastrofale smeltning som vi ledes til at tro.

Tænk på det.

Det antarktiske isdække er næsten dobbelt så stort som det nærliggende USA.

Læg det antarktiske og grønlandske isdække sammen, og de er hundreder af gange større en resten af verdens gletchere lagt sammen.

Mere end 90 procent af verdens gletchere vokser, så vi hører med andre ord kun om dem der smelter.

Men hvis så mange af verdens gletchere vokser, hvordan kan havniveauet så forblive det samme?

Det kan de heller ikke. Modellerne for havniveau er forkerte.

Under den sidste istid stod havniveauet omkring 100 meter lavere end i dag. Det var derfra fugten til disse to mil høje isdækker, der dækker så meget af nord, kom fra.

Og præcis som isen har smeltet i de seneste 11.000 år, så er havniveauet og steget i den samme periode.

Men stigningen er stoppet.

Glem påstandene fra IPCC. Havniveauerne stiger ikke, siger Dr. Nils-Axel Mörner, tidligere ekspert gennemlæser for IPCC.

Dr. Mörner, der modtog sin PhD i geologi i 1969, er en af de største – hvis ikke den største – ekspert i havniveauer i verden i dag. Han har arbejdet med havniveau problemer i 40 år i områder spredt globen over.

“Der er ingen ændringer”, siger Mörner. “Havniveauet ændrer sig på ingen måder”.

“Der er absolut ingen havstigning i Tuvalo”, insisterer Mörner. “Der er ingen ændringer her, og der er nul stigning i havniveauet i Bangladesh”.

“Vi behøver ikke frygte stigninger i havniveauet”, siger Mörner. “Men vi bør frygte de folk, der har narret os”.

Værsgo. Mere løgn fra Al Gore, den multimillionære forretningsmand som nogen siger er blevet verdens første CO2 milliardær.

Vore gletchere vokser – de smelter ikke – og havniveauet stiger ikke.

Jeg er enig med Dr. Mörner, men jeg ville udtrykke det en anelse stærkere. Vi burde frygte de folk, der har svindlet os.