Nogle studerende ved City University i London beder i gaden i protest over bederumsfaciliteter.

Universitetet lukkede et bederum efter muslimske studerende blev angrebet i november. Et nyt multireligiøst rum blev åbnet den følgende måned.

En gruppe muslimske studerende nægter nu at bruge faciliteten, da de siger, at de ikke kan bede i et multireligiøst rum.

Universitetet siger, at det strider mod stedets filosofi at skaffe et rum alene for islamiske studerende.

”Vi føler at anskaffelsen af en dedikeret bedefacilitet til en underafdeling af vore islamiske studerende ikke passede til vort universitets værdier”, siger professor Julius Weinberg, der er den fungerende viceuniversitetsrektor ved City University.

”Vi er en sekulær organisation. Vore universitetsværdier siger, at vi ikke vil diskriminere, og at have et dedikeret bederum gik faktisk fundamentalt imod organisationens kerneværdier”.

Bederummet blev flyttet af sikkerhedsårsager efter en gruppe muslimske studerende blev angrebet af lokale unge, i hvad politiet siger, var en racistisk hændelse.

Såvel som i de seneste få uger at have bedt i gaden, har nogle studerende også bedt i undervisningslokaler, gange og i biblioteket.

”Vore behov er blevet fjernet”, siger Saleh Patel, præsident for et af de islamiske samfund på universitetet.

”Vort bederum er blevet fjernet. Vi er blevet tvunget til at bede udenfor”.

”Vore søstre har ingen bekvemme steder at gå hen. Bederummet plejede at være et sted, hvor de var bekvemme og i stand til at tage deres slør af”.

Ikke alle muslimer støtter dog dette synspunkt, og endog City University´s islamiske samfund istemmer, at nogle islamiske lærde er uenige i denne fortolkning.

”Der er mange muslimske studerende, der tilhører et andet islamisk samfund, der er meget glade for at bruge, den delte trosfacilitet vi skaffede, og nu føler sig mere støttet af universitetet”, siger professor Weinberg.