En kristen sygeplejerske blev ”tvunget til at vælge mellem sit arbejde og sin tro” efter at være blevet beordret til at fjerne sit krucifiks på et hospital, hvor muslimsk personale uhindret bar tørklæder, siger en domstolshøring.

Shirley Chaplin, 54 år, siger, at hun har båret det religiøse symbol om halsen i 31 år uden beklagelser, før hun blev beordret til at skjule det.

Men bedstemoderen hævder at efter at have nægtet at efterkomme kravet, og derefter pege på, at to kvindelige læger blev tilladt at bære tørklæder, blev hun flyttet til et skrivebordsjob.

Hendes sag har skabt furore blandt kristne støttegrupper, der føler, at deres tro ikke gives den samme respekt som andre trosretninger. Hendes sag ved NHS bliver bakket op af syv anglikanske biskopper, der som støtte fremlagde et nationalt brev.

Chaplin fra Kenn nær Exeter, Devon, fortæller på sin første dag af den arbejdsretslige sag om sin kamp for at blive tilladt fortsat at bære krucifikset.

Hun påstår religiøs diskriminering i en sag bakket op af Christian Legal Center, der siger, at behandlingen af hende er et symptom på en tiltagende diskriminering mod kristne.

Chaplin skal aftræde senere på året, men håber, at sagen vil tvinge Royal Devon og Exeter Hospital til at ændre sin politik, så personalet åbent kan bære krucifikser.

Hospitalet siger, at hun efter et risikoanslag der viste, at den kunne blive trukket i af patienter i hendes pleje, blev anmodet om at fjerne halskæden. De insisterer på, at den udgør en sundhedsproblem og et sikkerhedsproblem, og at problemet ikke handler om krucifikset, men om kæden den er vedhængt.

Chaplin fortæller domstolen i Exeter, at krucifikset er en konfirmationsgave, og at hun har båret det uden at modtage beklagelser igennem hele sin karriere på 31 år.

”Krucifikset er et exceptionelt vigtigt udtryk for min overbevisning og tro på Herren Jesus Kristus”, siger hun. ”Korset skal bæres synligt, ellers bliver mine grunde til at bære det alvorligt undermineret”.

”Det var intet problem, indtil jeg blev bedt om at fjerne det i sommeren 2009”.

Chaplin siger, at hun opfatter anmodningen som et angreb på sin tro, pegende på, at sundhedstruslen og sikkerhedstruslen forårsaget af krucifikset var uvæsentlig.

Hendes overordnede afviste et forslag om, at hun kunne bære krucifikset med en nål på uniformen, for at fjerne ”risikoen” ved kæden. Hun siger, at dette bekræfter for hende, at ”de simpelthen ønsker at fjerne krucifiksets synlighed”.

”Jeg var ulykkelig og frygtede at måtte vælge mellem min tro og mit arbejde”.

Hun tilføjede: ”Jeg identificerede to kvindelige muslimske læger, der blev tilladt at bære tørklæde, hvilket præsenterer større sundhedsproblemer og sikkerhedsproblemer”.

Chaplin siger, at hun senere blev indkaldt til en række møder, under hvilke hun pegede på, at hospitalets litteratur viser personale, der bærer halskæder. Men hun blev under trusler om disciplinære konsekvenser flyttet til et ikke-klinisk arbejde.

I et brev til en søndagsavis siger syv biskopper, inklusive den tidligere ærkebiskop af Canterbury Dr. George Carey, at sagen er et yderligere eksempel på diskriminering mod deres tro, og kræver at regeringen tager handling i retning af at beskytte kristne.