Fra den 2 maj oktober 1936 til den 10 oktober 1939 var pligtskyldigt medlem af Kommunist Partiet, opererende under mit eget navn, Kenneth Goff, og også alias John Keats. I 1939 optrådte jeg frivilligt foran Un-American Activities Commitee i Washington D.C, for hvilken Martin Dies på det tidspunkt var formand, og mit vidnesudsagn kan findes i Volume 9 af dette års kongresrapport.

I den periode var jeg medlem af Kommunist Partiet, jeg gik i deres skole, som lå på 113E. Wells St., Milwaukee, Winsconsin, og opererede under navnet Eugene Debs Labor School. Her blev vi trænet i alle faser af krigsførsel, både psykologisk og fysisk, til ødelæggelsen af det kapitalistiske samfund og den kristne civilisation. I en del af vore studier gennemgik vi grundigt emnet psykopolitik. Det handler om kunsten gennem hjernevask og foregivet mental sundhed at erobre en nations sind – underkastelsen af hele nationer af folk til styret i Kreml ved at erobre deres sind. Vi blev lært, at fornedrelse af befolkningen er mindre inhumant end deres udryddelse med bomber, fordi for et dyr der kun lever en gang, er livet sødere end nogen død. Enden på en krig handler om kontrollen af det besejrede folk. Hvis et folk i fravær af krig kan besejres, vil enden på krigen være opnået uden krigens ødelæggelser.

I de seneste par år har jeg med rædsel noteret mig en forøgelse i psykopolitisk krigsførelse mod den amerikanske offentlighed. Først med hjernevasken af vore drenge i Korea, og derefter i den velfinancierede propagandakampagne om mental sundhed af venstreorienterede pressionsgrupper, hvori mange af vore stater har vedtaget love, der meget vel kan blive brugt af fjender af Amerika som emne for tortur og fængsling, dem der prædiker vor herre og frelser Jesus Kristus´evangelium, som modsætter sig kommunismens plage. Et tydeligt eksempel på dette kan ses i Lucille Miller sagen. I denne krigsførsel har kommunisterne endegyldigt erklæret: “Du må rekruttere enhver repræsentation markeret til slagtning i et frådende had af religiøs heling”.

Et andet eksempel på krigsførsel, der bliver udøvet, kan ses i forsøget på at etablere et menatlt Siberien i Alaska, som der blev kaldt på i Alaskan Mental Health Bill. En omhyggelig undersøgelse af denne lov vil omgående få dig til at erkende, at det stykke land sat af under jordlodet, ikke kunne være for det lille territorium, og loven i sig selv etablerer en sådan autoritet, at det kunne forvandles til en fangelejr under dække af mental sundhed for alle, der løfter deres stemmer mod kommunisme og den skjulte regering opererende i vor egen nation.

Denne bog blev brugt af undergrundsskoler, og indeholder adressen på Beria for de amerikanske studerende i Lenin Universitetet før 1936. Teksten i bogen stammer fra Communist Manual of Instructions of Psychological Warfare, og den blev brugt i Amerika til træning af kommunistisk stampersonel. Den eneste revision af bogen er summeringen, der blev tilføjet af kommunisterne efter at atombomben blev til. I indholdet kan man se det diabolske plot af fjenderne af Kristus og Amerika, i deres forsøg på af besejre vores nation ved gennem forskellige skadelige midler at underkaste vores folks sind til deres vilje.

Denne manual fra Kommunist Partiet burde være i hænderne på enhver loyal amerikaner, så de kan være vagtsomme ved det faktum, at det ikke altid er gennem hære og pistoler, at nationer besejres.

Indledning af Lavrent Pavlovich Beria

Amerikanske studerende ved Lenin Universitetet, jeg velkommer jeres deltagelse i disse klasser om psykopolitik.

Psykopolitik er en vigtig, om end mindre kendt, division af geopolitik. Den er mindre kendt, da den nødvendigvis må beskæftige beskæftige sig med højt uddannet personel, det øverste lag af “mental heling”.

Med psykopolitik bæres vore højeste mål effektivt frem. At skabe et maksimum af kaos i fjendens kultur er vort første vigtige skridt. Vore frugter vokser i kaos, mistro, økonomisk depression og videnskabelig virvar. I det mindste kan en udslidt befolkning kun søge fred i vores tilbudte kommunistiske stat, til sidst kan kun Kommunisme løse massens problemer.

En psykopolitiker må arbejde hårdt for at skabe så megen kaos som muligt på området “mental heling”. Han må arbejde på at forøge personellet og faciliteterne for “mental heling”, indtil til sidst hele området af mental videnskab udelukkende er domineret af kommunistiske principper og ønsker.

For at opnå disse mål må psykopolitikeren smadre enhver “hjemmedyrket” variant af mental heling i Amerika. Faktiske lærer af James, Eddy og Pentecostal Bibel troshelere blandt jeres misledte folk må fejes til side. De må miskrediteres, bagvaskes, arresteres, trampes på selv af deres egen regering indtil de ingen troværdighed har tilbage og kun kommunistisk orienteret “heling” forbliver. I må arbejde til hver eneste lærer i psykologi uvidende eller vidende kun underviser i kommunistisk doktrin under dække af “psykologi”. I må arbejde indtil hver eneste læge og psykiater enten er psykopolitiker eller ubevidst støtter vore mål.

I må arbejde til vi har kontrol med krop og sind hos alle vigtige personer i jeres nation. I må skabe så megen miskredit for sindssygens tilstand og en sådan autoritet over dens udtale, at ikke en eneste erklæring stemplet som sådan igen kan gives troværdighed af hans folk. I må arbejde indtil selvmord fremkommende gennem mental ubalance er almindelig, og ikke fremkalder nogen generel undersøgelse eller bemærkning.

Institutionerne for sindssyge I har i jeres fængsler kan indeholde en million personer, og kan holde dem tilbage uden civile rettigheder eller noget håb om frihed. Og på disse folk kan man øve sig med chok og kirurgi, så de aldrig igen vil trække et fornuftigt åndedrag. I må gøre disse behandlinger almindelige og accepterede. Og I må feje enhver behandling eller gruppe til side, der søger effektiv behandling.

I må dominere som respekterede mænd i områderne psykiatri og psykologi. I må dominere på hospitalerne og universiteterne. I må bære myten videre om, at kun en europæisk læge er kompetent på sinddsygens område, og dermed undskylde blandt jer de høje rater af udenlandske fødsler og træning. Hvis og når vi indtager Wien, vil I have et fælles område at mødes i, og kan komme og modtage jeres instruktioner som tilbedere af Freud sammen med andre psykiatere.

Psykopolitik er en alvorlig sag. Med den kan vi udrydde vore fjender som insekter. I kan forkrøble lederes effektivitet ved gennem stoffer at kaste sindssyge på deres familier. I kan feje dem til side med vidnesudsagn om deres sindssyge. Med vor teknologi kan I endog selv frembringe sindssyge, når de virker for modstandsdygtige.

I kan gennem psykopolitik ændre deres loyalitet. Givet en kort tid i selskab med en psykopolitiker kan I for altid i hænderne på en statsmand eller en leder i sit eget land ændre en soldats lyalitet, eller I kan ødelægge hans sind.

I arbejder dog under visse farer. Det kan ske, at remedierne for vores “behandling” bliver opdaget. Det kan ske, at der kan forekomme offentlig ramaskrig mod “mental heling”. Det kan derfor ske, at al mental heling kan blive palceret i hænderne på ministre og taget ud af hænderne på psykologer og psykiatere. Men den kapitalistiske tørst efter kontrol, kapitalistiske umenneskelighed og generelle offentlige terrors sindssyge kan bringes som værn mod disse ting. Men skulle de opstå, skulle uafhængige forskere virkeligt opdage måder at omgøre psykopolitiske procedurer, så må I ikke vente, I må ikke spise eller sove, I må ikke være holde det mindste beløb tilbage til kampagne mod det, miskrediter det, slå det ned og erklær det ugyldigt. For gennem effektive midler kan alle vore handlinger og forskning omgøres.

I en kapitalistisk stat støttes man fra alle sider af korrumperingen af filosofien om menneske og tiderne. I vil opdage, at alt vil støtte jer i jeres kampagne for at indtage, kontrollere og bruge al “mental heling” til at sprede vor doktrin og fri os for vore fjender indenfor deres egne grænser.

Brug domstolene, brug dommerne, brug landets forfatning, brug de medicinske samfund og deres love til at fremme vore mål. Hold ikke i den forbindelse tilbage på jeres arbejde. Og når det er lykkes, vil I opdage, at I nu efter egen vilje kan gennemføre jeres egen lovgivning, og I kan gennem omhyggelig organisering af helede samfund, gennem konstante kampagner om samfundets terror, gennem foregivelse af at jeres effektivitet selv gør jer til kapitalister, gennem jeres egne tilpasning, finasiere en stor del af den stilfærdige kommunistiske besejring af nationen.

Skab kaos gennem psykopolitik. Efterlad nationen lederløs. Dræb vore fjender. Og bring til jorden, gennem kommunismen, den største fred menneskeheden nogensinde har kendt.

Tak