Den anden Arts and Sciences Humanities forelæsning – ”How the Muslims Saved Civilisation: the Reception of Greek Learning in Arabic”, vil blive givet af den distingverede lærde i islamiske tanker, Peter Adamson, professor i middelalderlig filosofi på King´s College i London.

Forelæsningen vil blive afholdt den 13 april 16:30 i Hollis E. Cornell auditoriet i Goldwin Smith Hall. Der vi efterfølgende blive afholdt en reception i Ruth Woolsey Findley Gallery of Art i den underliggende etage i Goldwin Smith Hall. Begge begivenheder er gratis.

Dr. Adamson vil sandsynligvis sælge ideen om, at islamisk kultur engang var lærdommens og oplysningens fyrtårn – en meget almindelig myte, og en der i sidste instans har hensigten at gøre ikke-muslimer afslappede og elske jihad.

Men faktisk er de fleste påstande om islamisk kultur overdrevne, ofte med ret transparente, apologetiske motiver. Astrolabium blev udviklet, ikke perfektioneret, længe før Muhammed blev født. Nullet, der ofte tillægges muslimer, som vi ved i dag, opstod ikke i Arabien men i præ-islamisk Indien. Aristoteles´s arbejde blev ikke oprindeligt bevaret på arabisk, ej heller af muslimer, men af kristne såsom det femte århundredes præst Probus af Antioch, der introducerede Aristoteles til den arabisk talende verden. En anden kristen, Huneyn ibn-Ishaq (809-873), oversatte mange arbejder af Aristoteles, Galenus, Platon og Hippokrates til syrisk. Hans søn oversatte dem derefter til arabisk. Den kristne Yahya ibn Adi (893-974) fra Syrien oversatte også mange filosofiske arbejder fra syrisk til arabisk, og skrev også et selv, The Reformation of Morals. Hans elev, en anden kristen ved navn Abu Ali Isa Zur´a (943-1008), oversatte også Aristoteles og andre fra syrisk til arabisk. Den første arabisk sprogede medicinske afhandling blev skrevet af en kristen præst og blev oversat til arabisk af en jødisk læge i 683. Det første hospital blev grundlagt i Bagdad under det abbasidiske kalifat – ikke af en muslim, men af en nestoriansk kristen. En pionerende medicinsk skole blev grundlagt ved Gundishapur i Persien – af assyriske kristne.

Pointen her er simpelthen, at den islamiske kulturs store bedrifter i dag overdrives af politiske og apologetiske årsager. At lade noget sådan foregå på jihad retfærdiggørende islamiske hjemmesider er en ting, men en akademiker burde vide bedre. Med tryk på ”burde”.

Hvis nogen deltager i Dr. Adamson´s forelæsning, og han besvarer spørgsmål, så ville disse fakta være nogle man venligt og respektfuldt kunne spørge ham om.