En ultra elitær organisation der åbent pralede om opfindelsen af Global Opvarmning for at skræmme og manipulere befolkningerne står bag nyt fascistisk angreb der skal kriminalisere betvivlelse af menneskeskabte klimaforandringer.

Den britiske advokat der gennem FN kaldte på introduktionen af internationale love der skal gøre det til en forbrydelse mod menneskeheden at betvivle virkeligheden af menneskeskabt global opvarmning har tætte bånd til Romklubben – den ultra elitær organisation der åbent pralede med hvordan de opfandt klimaforandringsskræmmekampagnen som et middel til manipulering af den globale befolkning til at acceptere en verdensregering.

Den britiske advokat og kampagnemager Polly Higgins iværksatte for nyligt et initiativ der skal få FN til at lægge pres på nationale regeringer at vedtage love, der ville erklære masseødelæggelsen af økosystemer en forbrydelse mod freden og strafbar ved internationale domstole.

Under dække af at jage store selskaber og forurenere for den forbrydelse at udslippe den gas som mennesker udånder og planterindånder, ville forslaget faktisk være målrettet individer og folk, der blot udtrykker skepticisme mod menneskeskabt global opvarmning.

“Støtter af den nye økolov mener også, at den kan bruges til at retsforfølge “klimabenægtere”, der forvansker videnskab og fakta til at fraråde vælgere og politikere fra at handle for at tackle global opvarmning og klimaforandringer”, rapporterer London Guardian.

Nogle respondenter på artiklen fra Guardian var enige om, at blot at betvivle hvor vidt menneskeskabte klimaforandringer er relle, burde kriminaliseres – bogstaveligt kaldende på etableringen af et FN skabt tankepoliti, der skulle retsforfølge enhver, der udtrykker uenighed imod det anthropogenisk global opvarmningssystem.

“Det ville være rart, hvis klimabenægtelse finansieret af erhvervslivet blev gjort ulovligt”, skrev en.

“Se på det som noget i stil med, og den mulige udvikling af, en krigsforbryderdomstolsretsag: Find på et emne der vil passe sagen om at skræmme offentligheden til at acceptere begrænsningerne og styret af frygt for overbefolkning (og en generel kontrol fetish), og følg så dette op med at spærre dem der udfordrer dig inde”, skriver Planet Gore.

“Jeg tænker meget over det, og har allerede katalogiseret ret mange muligheder, men jeg må indrømme, at dette kunne være den bedste manifestering af de grønnes fascistiske tendenser og totalitære drejning”.

Det er nu fremkommet, at Higgens er i bestyrelsen af et selskab kaldet DESERTEC (www.desertec.org), der ifølge en officiel DESERTEC pressemedelelse er et “velgørende initiativ fra Romklubben”.

Hvem eller hvad er Romklubben?

Organisationen blev grundlagt i 1968 af den globale elite støtte David Rockefeller, og tæller blandt sine medlemmer nogle af de mest indflydelsesrige energihandlende, inklusive nuværende og tidligere statsledere, FN bureaukrater, højtstående politikere og regeringsmyndigheder, diplomater, videnskabsmænd, økonomer og forretningsledere fra hele verden.

Romklubben´s publikation fra 1972 The Limits To Growth var en malthusisk plan over hvordan den menneskelige befolkning behøvede at blive reduceret for at forhindre et økologisk kollaps, der blot var en slet skjult version af af de uhyrlige racehhygiejneideer, der cirkulerede i den tidlige del af det tyvende århundrede, og i sidste instans døde med Hitler. Den omfattende miskrediterede befolkningsbombeparanoia fra 1970´erne og 1980´erne blev gradvist erstattet af de klimaforandringsskrækkampagner, som vi i dag ser organisationen fremme, der igen blot er en anden afledning af den racehygiejnebesatte politik fra eliten.

Prominente medlemmer af Romklubben inkluderer Al Gore og Maurice Strong, der begge er stærkt involverede i privatejede CO2 handelsgrupper som Chicago Climate Exchange, vis multi million dollar profitter alene er afhængige af at beskytte troværdigheden af tesen om menneskeskabt global opvarmning mod skeptikere, der i lyset af Climate Gate skandalen har udfordret dens legitimitet.

På side 75 i deres publikation fra 1990 med titlen The First Global Revolution, skitserer organisationen hvordan de ville fabrikere en økologisk skræmmekampagne for at manipulere offentligheden til at acceptere ulejligheden ved en diktatorisk verdensregering styret af dem.

“I søgningen efter en fælles fjende, som vi alle kan forenes imod, kom vi på den ide at forurening, truslen om global opvarmning, vandmangel, sult og lignende ville passe vore planer…Alle disse farer forårsages af menneskelig indblandning…Den virkelige fjende er derfor menneskeheden selv”, erklærer rapporten, der kan læses i sin helhed i slutningen af denne artikel.

Passagen fremkommer under en undertitelen “The common enemy of humanity is Man”.

For at forene offentligheden mod en fælles fjende ved at bruge del og hersk mod menneskeheden selv, måtte der selvfølgelig i offentlighedens øjne skabes en skurk, der kan bebrejdes de langsomme bestræbelser om at redde planeten fra den mytiske trussel om global opvarmning, selv når den arktiske is vender tilbage til normalen, og meget af kloden lige har oplevet den koldeste vinter i årtier.

Med den globale opvarmnings tilhængere fortvivlede over det faktum, at virkeligheden ikke har bakket deres tiltagende fanatiske forudsigelser op, og med en offentlig mening der vender sig mod dem, presser de ganske enkelt alligevel deres agenda videre for at gennemtvinge autoritære kontroltiltag om at regulere og beskatte alle aspekter af din eksistens.

Og hvis du ikke kan lide det, så er du indlysende en velfinansieret propagandist for olieselskaberne (der faktisk er de mest aggressive tilhængere af global opvarmning), og blot at betvivle Al Gore og hans lige er en forbrydelse mod menneskeheden for hvilken du grundigt vil blive tavsgjort og straffet.