Nikita Khrushchev, Sovjet´s præmiere minister efter Joseph Stalin, afgjorde i 1955, at landet burde fejre deres nationale politiske filisofi Kommunisme. Han valgte den 22 april, Vladimir Lenin´s fødselsdag til dette, en hædersvisning til grundlæggeren af Sovjet Unionen. Da miljøforkæmperne i 1970 besluttede, at Jorden fortjente en hyldestdag, kunne de have valgt en hvilken som helst sag på året, da ingen kender Jordens præcise fødselsdag. De valgte Lenin´s fødselsdag, præcis som Khrushchev havde gjort det. Var det et tilfælde? Det tror jeg ikke.

Tænk på parallellerne mellem Lenin og miljøforkæmperne. Lenin sagde engang, at “Det er sandt, at friheden er dyrbar; så dyrbar at den omhyggeligt må rationeres”. Miljøforkæmperne bakker helhjertet op om dette, når de under dække af at ville redde miljøet, begrænser ejerskabet og styringen af privat ejendom. Loven om truede dyrearter bruges ud i det ekstreme for at fratage enhvers ejendom, hvis en truet dyreart lever på ejendommen. Præsident Clinton konfiskerede tusindvis og atter tusindvis af tønder land i form af nationalparker med den angivelige bekymring at redde naturlige ressourcer fra udvikling. Den føderale regering styrer nu næsten 40 procent af alt land i USA. Lenin´s mål var at ødelægge privat ejendom, og dette mål deles åbenbart af miljøforkæmperne.

Lenin´s politiske filosofi kendte intet til moralitet. Han sagde engang: “Der findes ingen moral i politik; der findes kun nødvendigheder. En slyngel kan være os til nytte, alene fordi han er en slyngel”. Nogle miljøforkæmpere tager ligeledes dette til hjertet, placerende metalpigge i træerne, så når disse når savværket, vil piggene ødelægge savene, og har i nogle tilfælde såret og endog dræbt ansatte på savværket.

Det bemærkelsesværdige miljø geni, den tidligere vice præsident Al Gore, sagde i sin bog “Earth in the Balance”: “At optage centrale organisationsprincipper betyder indladelse på alle bestræbelser på at bruge enhver politik og ethvert program, enhver lov og institution, enhver traktat og alliance, enhver taktik og strategi, enhver plan og handlingskurs, kort sagt, alle midler for at standse ødelæggelsen af miljøet”. Han fordømmmer ikke i denne forfølgelse noget individs handling, ej heller advokerer han i det mindste for at overholde grundloven for at gøre sine mål lovlige. Det var denne mentalitet, Lenin talte om, og som Al Gore tilskynder; at gøre hvad der anses for nødvendigt for at opnå sejr for deres sag. Lenin havde dog i det mindste nosser til at kalde det, hvad det var, Kommunisme, i modsætning til Al Gore og andre, der hævder at beskytte Jorden.

Lenin´s fødselsdag er mindre kendt, og Lenin´s historie pakkes ind i venstreorienteret propaganda, portrætterende hans arv som en af mange ofre for Joseph Stalin. Lenin´s terror regime var dog præcist lige så dødeligt som Stalin´s, og havde Lenin ikke så tidligt i sit styre lidt døden, kunne han helt sikkert have myrdet lige så mange som enhver anden gal mand i det 20 århundrede.

Miljøforkæmpelse er blot en politisk anvendelig undskyldning for staten at stjæle land, ironisk nok i fremtidige generationers navn, selv om disse fremtidige generationer også ikke kan bruge jorden eller nyde gavn af nogen velstand indeholdt i jorden.

Hvis man ønsker at redde planeten, så skal man få rige venstreorienterede som Ted Turner, Bill Gates, Warren Buffet og Oprah til at købe jorden og ikke tillade nogen at bruge den. Men den fuldkomne forbrydelse mod og ødelaggelse af private ejendomsrettigheder, er den metode, disse mennesker bruger, ikke fordi de er bekymrede for miljøet eller dyrene, men fordi de hader de rige (selv dem nævnt, måske undtagen berømtheder) og verdens kapable folk, der bruger deres fornuft til at ændre en værdiløs sten og elementer til store opfindelser, mad, bygninger og alle de ting som enhver miljøforkæmper tager for givet, fra de gader de demonstrerer i, til det tøj de bærer.

Man fristes næsten til i et år eller lignende verden over at advokere for elimineringen af privat ejendom, så enhver ville kunne se den katastrofe, der ville indtræde, og den sult der ville feje hen over Jorden. Måske ville dette tvinge miljøforkæmperne til at erkende vanviddet i deres irrationelle håb. Men dette ville kræve, at de så på virkeligheden og handle derefter, noget de stadig mangler at gøre, så hvorfor skulle de begynde på det nu?