Beirut blev kaldt ”Mellemøstens Paris”. Ironisk ikke? Fordi Paris i Frankrig generelt er dømt til at Europa´s Mellemøsten, hvis den ikke allerede er det. 750 zoner man ikke kan bevæge sig i, tager ikke fejl. Oui?

 

For at redde os selv, alt hvad vi har kært og elsker, og begynde at befri millioner af muslimske fanger, født ind i et retarderet helvede (plus millioner af undertrykte og myrdede kristne, hinduer, taoister og buddhister) ja, så er det logisk, at vi først må destruere Islam, før Islam destruerer dem, dig og mig.

 

Derfor, uden de nødvendige seriøse ændringer, som jeg ser nul beviser op nogensinde vil ske, er vi alle fordømte.

 

Vi kommer til det før eller senere. Lige som nazismen, fascismen og Bushido måtte destrueres, og kommunismen ligeså. Det er, som nogen siger, uundgåeligt hvad vi må gøre, ikke alene for overhovedet at overleve, men for at triumfere i sejr. Vores sejr, deres fuldstændige nederlag.

 

Alternativet står helt klart ikke til diskussion. Død, dhimmificering og vanære.

 

Og folkens, når først det frie Vesten og den vestlige kanon er forsvundet, vil vi aldrig igen vende tilbage til dens lyse glimrende lys af frihed, udelukkende grundet kapitalistisk demokrati og jødisk kristendom, der kom som et mirakel ud af en lang mørk historisk tunnel.

 

Her kommer en formidabel liste, der måske kan få nogle klokker til at ringe hos selv den mest mindrebemidlede, benægtelsesgennemblødte, sikkerheds- og kulturelle selvmorder, non stop, dansende, lalleglade hallahippie, selvvæmmende og totalt uvidende om Islam apologet-dhimmi-tåbe. Og som vi alle ved, så er Vesten i øjeblikket i en tilstand af vedholdende plage fra disse. Nyd de anstrengte smil vi kan få, mens vi ser ned i afgrunden, strømmende ind i Vesten fra Mellemøsten.

 

De fire stadier af islamisk forræderi og islamisk taktik og strategi mod ikke-islamiske samfund, baseret på beviser fra 1300 års islamisk historie

 

Introduktion

 

Faktum 1.

Målet for Islam er hele verdens underkastelse under Islam, gennem etableringen af et globalt islamisk styre eller kalifat, og udryddelsen af alle ikke-islamiske befolkninger, kulturer, religioner, tanker, kundskaber, symboler, traditioner og livsmåder. Dette mål står ikke til diskussion, og er fundamentale doktriner i Islam, og er helt indlysende i øjnene på en ægte muslim.

 

Faktum 2

Islamister vil ikke stoppe deres angreb, åbne eller hemmelige, på den ikke-islamiske verden, så længe de ikke har opnået islamisk styre

 

Faktum3

I islamisk lære retfærdiggør målet altid midlet. Muslimer har ingen respekt for regler, love eller værdier i den ikke-islamiske verden. For dem er kun den islamiske verdens regler legitime. Når de destruerer den ikke-islamiske verden, vil reglerne i deres øjne skifte til islamiske regler, love og værdier.

 

Faktum 4

Islamister anser traktater med ikke-muslimer for ikke bindende. I ikke-muslimske lande vil de foregive den krævede sociale adfærd, som et dække for deres sande intentioner, der handler om dominans over den ikke-muslimske verden.

 

Tip! Når det drejer sig om islamister, så se altid på hvad de gør, og ikke bare hvad de siger (dette gælder i øvrigt også venstreorienterede). Forræderi og svig er islamisternes taktiske valg i deres erobringsjihad, når det drejer sig om den ikke-muslimske verden. Denne taktik af ”al-taqiyya”, eller religiøst svig, foregivende at være venner med ikke-muslimer, for at styrke dem selv imod dem, er almindelig praksis hos islamister.

 

Svig er nøgletaktikken anvendt af islamister

 

Faktum 5

Som tommelfingerregel kan man for at få sandheden fra en islamist, simpelthen vende det de siger til en ikke-muslim om.

 

Faktum 6

Grundlæggeren af Islam, Muhammed, var islamist. Om du er i stand til at erkende det eller ej, er i virkeligheden ligegyldigt. Du vil uafværgeligt en dag møde denne sandhed, den dag du finder dig selv i islamisternes kampzone.

 

 

Islamificeringens stadier

 

Stadie 1. Infiltration

Første migrationsbølge møder de ikke-muslimske samfund

 

Appel for humanitær tolerance fra ikke-muslimske samfund

 

Disse karakteriseret af professionel tolerance mod andre og deres overbevisninger

 

Forsøg på at portrættere islam som en fredfyldt religion og muslimerne som ofre for misforståelse og racisme

 

Billeder af kvinder og børn der skal portrættere muslimer

 

Moskeer fungerer som magtbaser. I dag er disse ofte på verdensbasis finansieret at Gulf-landes olieoverskud. Moskeer er sikre havne for jihadisters rekruttering og undergravende projekter

 

Muslimske ledere promoverer stort pres for muslimske fødsler i ikke-muslimske samfund, for at forøge den muslimske befolkning

 

Misrepræsentation af deres intentioner eller mål, som et dække for deres hemmelige operationer

 

Stadie 2: Konsolidering af magt

Forøge bestræbelserne for konvertering af ikke-muslimer

 

Etablering og rekruttering af fundamentalistiske jihad-celler

 

Bestræbelser på at konvertere fremmedgjorte segmenter af befolkninger i ikke-muslimske samfund til Islam.

 

Revisionistiske bestræbelser på at islamisere historien

 

Bestræbelser på at destruere alle beviser på kompromitterende historiske beviser, og kilder der afslører Islam´s sande karakter.

 

Intellektuel jihad for at miskreditere ikke-muslimsk kultur

 

Angreb på kulturelle antagelser og ikoner på den ikke-muslimske verden, såsom demokrati, lov og videnskab

 

Forøget udbredelse af anti-vestlig propaganda og anti-vestlig psykologisk krigsførsel

 

Bestræbelser på at rekruttere allierede der deler de samme mål, såsom kommunister, socialister og anti-vestlige aktivister, anti-globalister, anarkister og så videre.

 

Alliancer med fjender af vestlige samfund, især anti-kapitalistiske venstreorienterede. Min fjendes fjende er min ven.

 

Bestræbelser på at indoktrinere børn til islamistiske synspunkter. Forsøg på at infiltrere uddannelsessystemet, for at propagandere pro-islamiske synspunkter

 

Tiltagende bestræbelser på at intimidere, tavsgøre og eliminere ikke-muslimske intellektuelle og ledere.

 

Bestræbelser på at introducere blasfemisk lov i ikke-muslimske samfund, for at tavsgøre kritikere.

 

Fortsat fokus på forøgelsen af den muslimske befolkning ved at forøge muslimske fødsler og migration, målrettet ikke-muslimske samfund

 

Brugen af første-og andengenerations muslimske borgere i ikke-muslimske samfund, som jihad-soldater og offentlige fronter

 

Brug af velgørenhed i rekrutteringen af tilhængere

 

Brug af kriminalitet og svindel for at opnå finansiering af aktiviteter

 

Skjule bestræbelser på at virkeliggøre destruktionen af ikke-muslimske samfund indefra

 

Udvikling af muslimsk politisk base i ikke-muslimske samfund. Bestræbelser på at gennemtrænge landets politiske og juridiske struktur, for at støtte islamisk vækst indefra

 

Brug af bestikkelse og afpresning af ikke-muslimske autoriteter, for at få dem til at ignorere etableringen af undergravende aktiviteter

 

Islamiske finansielle netværk styrkede for at finansiere politisk vækst, store erhvervelser af land og ressourcer med ethvert middel    

 

Fuldstændigt åbenbare snigmord på kritikere, målrettet på at intimidere oppositionen

 

Tolerance af ikke-muslimer formindskes og større krav pålægges muslimer at indtage streng islamisk adfærd

 

Hemmelige oplagringer af våben og sprængstof målrettet ikke-muslimske samfund

 

Fortsatte fordækte angreb og udfordringer mod ikke-muslimske samfundsledere og religiøse symboler

 

Åbenlys ignorering og afvisning af ikke-muslimske samfunds juridiske system og kultur

 

Bestræbelser på at underminere magtbaser i ikke-muslimske landes religioner, såsom jødiske, kristne, hinduistiske eller buddhistiske samfund

 

Bestræbelser på at destruerelandets sociale struktur og bringe den ikke-islamiske regering til fald

 

Stadie 3: Åben krig med ikke-muslimske samfunds ledere og kultur

Storstilet udryddelse af befolkninger, snigmord, myrderier og bombninger

 

Intentionelle bestræbelser på at sprede kaos i bestemte lande, for at underminere dets regering og kultur

 

Barbariske handlinger og hensynsløshed som overlagt politik intenderet til at fostre modstanderes underkastelse

 

Åbne og hemmelige bestræbelser på at forårsage økonomisk kollaps i samfundene

 

Al opposition, uanset art, udfordres og enten udryddet eller tavsgjort

 

Omfattende etniske udrensninger med islamiske militser

 

Afvisning af samfunds sekulære love og kulturer

 

Mord på alle oppositionens politiske, religiøse og intellektuelle ledere i udpegede samfund

 

Mord på alle moderate muslimske intellektuelle, der har visioner om andre alternativer til radikal Islam

 

Omstyrtelse af regeringen og tilraning af politisk magt

Indførelse af Sharialov

 

Masseudryddelse af ikke-muslimer, etnisk udrensning

 

Stadie 4: Islamisk teokrati

Koranen og Sharia bliver landets lov

 

Alle ikke-islamiske menneskerettigheder annulleres

 

Ytringsfrihed og pressefrihed afskaffes

 

Alle religioner ud over Islam forbydes og destrueres

 

Slavegørelse og folkemord på ikke-muslimske befolkninger

 

Destruktion af alle beviser på ikke-muslimsk kulturer, grupper og symboler inden for landet