Undersøgelse år 2005:

 

Hvordan bør den amerikanske regering håndtere muslimske ekstremister?

 

1)      Mødes med ekstremistiske grupper og søge en løsning på deres problemer: 2%

2)      Fængsle eller dræbe så mange som muligt: 92%

3)      Ingen af ovenstående: 6%

 

CNSNews.com

 

 

Til vores muslimske venner:

 

Denne CNSNews undersøgelse er et klart budskab til muslimer i vort land og over hele verden.

 

I lyset af ovenstående undersøgelse er mit forslag til hele det muslimske samfund dette: Muslimer må afstå fra alle aspekter af deres religion, der insisterer på, at det er deres moralske ansvar, at tvinge den ikke-islamiske del af verden til at vælge mellem følgende:

 

Konverter til Islam, bliv dræbt eller bliv dhimmi.

 

Hvis mord og hærværk fortsætter, og hvis muslimer ikke meget offentligt, udbredt, højlydt og OPRIGTIGT (glem taqiyya, kære venner) står frem og aktivt modsætter sig de der engagerer sig i disse praktikker, vil folk i alle dele af verden trættes og miste tålmodigheden.

 

Som man kan se af undersøgelsen, kan man ikke forlade sig på de politisk korrekte medier, de politisk korrekte politikere og politisk korrekte berømtheder, for informationer om hvordan den almindelige borger ser på muslimske ”ekstremister”.

 

Nå, men både I, vore muslimske venner, og vi ved, at den adfærd de såkaldte ”ekstremister” engagerer sig i, faktisk er en integreret del af jeres religion, og at det faktisk er jeres religiøse forpligtelse at.

 

1)      engagere jer i den, eller i det mindste

2)      støtte den

 

Vi ved alle, at der blandt jer findes nogle – ikke mange – der foretrækker at leve i fred med jeres vantro naboer. For det bliver I anset for værende kættere, og eftersom der rynkes bryn af kætteri, helt op til, og inklusive, kvalificerende jer til dødsstraffen, forbliver I tavse.

 

Se på undersøgelsens tal; Jeg har ikke fundet på dem. Til trods for at de stammer fra en udvalgt del af befolkningen, så repræsenterer de ikke desto mindre et tiltagende antal mennesker, der er ved at miste tålmodigheden. Hør på det tiltagende antal radiolyttere der er vrede på muslimerne; se på niveauet af frustration befolkningen oplever, når vore politikere nægter at gøre fornuftige tiltag.

 

Det siges, at op til 70% af muslimerne støtter deres mere aktivistiske kolleger, når disse sprænger 3000 mennesker i luften, skærer hovedet af tilfangetagne arbejdere, bomber skolebusser og undergrundsbaner, og så videre, og så videre.

 

Hvad angår de 30% af jer der ikke støtter dem, så risikerer I at blive fanget i det der kommer til at hænde jeres fjendtlige kompagnoner, hvis ikke deres irrationelle adfærd snart stopper. Der findes dem, inklusive mig selv, der meget frygter, at bitterhed og vrede vil feje alle jer væk, der tilpasser jeres religion, kun levende efter de mere fornuftige dele, og afvisende de dele, der dømmer muslimerne til uophørlige konflikter med resten af verden, generation efter generation.

 

Mener jeg, at I skal afvise Islam? Nej; der findes grupper i dag, der er blevet ”viklet ud” den slags Islam, som resten af verden er ved at blive trætte af. Hvis I kender jeres egen historie, så ved I, at Koranen, Hadith´en og Sirat Rasul Allah ikke altid har været de ”march-ordre” de er blevet, da Al-Ghazali endeligt etablerede fundamentalisme som den eneste version af Islam.

 

Jeg opfordrer på det kraftigste til, at hvis man vil overleve som religion, at overveje at adoptere synspunkterne fra jeres Mu´tazilite forgængere, skrifterne af Ibn Rushd, filosofien og lærdommen fra Ali Sina, og alle de andre af dagens sekter, der foretrækker at leve fredeligt, produktivt og lykkeligt.

 

Det er fuldstændigt udelukket, at Islam, som praktiseret i dag og på nuværende kurs, at resten af verden vil tillade Islam´s nuværende kurs, og hvis I ikke rejser jer og tager et standpunkt, så vil I med meget stor sandsynlighed inden længe finde jer selv i en kattepine.

 

I må handle, hvis I ønsker at overleve. Det kan I godt! Ved begyndelsen af Anden verdenskrig delte Shinto-religionen mange af Islams bekymrende aspekter, og grundet dette blev mange amerikanske efterkommere af japanere sendt i interneringslejre, da ven ikke kunne skelnes fra fjende.

 

Hvad gjorde de japanske amerikanere? De lod sig eksempelvis indrullere i militæret, og blev helte i forsvaret af U.S.A. De tog deres ed alvorligt, ikke i Islam´s velkendte taqiyya, og de brugte ikke deres positioner i militæret som redskab til sabotage af krigsbestræbelserne. De var sande helte, og i løbet af mindre end en generation efter krigen, blev de igen respekterede borgere i U.S.A.

 

I kan gøre det, mine venner, og jeg foreslår, at i skaber en hemmelig ”modstandsgruppe” mod de der ønsker at dræbe jer for jeres kætteri, ligesom dem der skabte en opposition mod nazisterne under Anden Verdenskrig. Gør det, og gør det hurtigt.

 

I har måske opdaget, at der findes lande, hvor man ikke bare sidder med hænderne i skødet. Folk begynder at bevæge sig i retning af beskyttelsen af grænserne, inklusive valget af ledere der forstår hvad der må gøres. Mange af os – mig inklusive – har intentioner om entusiastisk at støtte kandidater der er virkelighedsorienterede, som er villig til at tage de nødvendige skridt, for at sætte en stopper for denne dødelige islamiske temper tantrum.

 

Vi er mange der er forstående for det faktum, at livet under dette totalitære system, dets kontinuerlige strøm af trusler mod enhver afvigelse, forbudene mod nogen form for tvivl om Islam, dets mikromanagement af jeres liv i det omfang, at I ikke har tid til noget som helst andet, end at regne ud hvordan I undgår helvedes ild, kan dræne jer for jeres tro på jeres egne evner, for jeres selvtillid og jeres mod. Men hvis I bare har skyggen af mod, og ide om hvordan dette vanvid kan stoppes, så skal der HANDLES. Sid ikke bare der, håbende på at du ikke bliver opfattet som fjenden.

 

Tiden er ved at løbe ud