”Men fremkomsten af Hitler, betingelserne for hans opstigning og triumf, var afhængige af omstændigheder langt fra de snævrere rammebetingelsestilstande i Tyskland. Vi behøver ikke nævne Versaille, München eller Moskva. Vi kan begrænse os til de almindelige indre karakteristika af hvilke disse og talrige andre sammenlignelige stadier på vejen, kun var symptomer: Næsten alle europæiske magters bortvendelse fra fornuft, realisme, traditionelle værdier, etiske standarder og afmystificering, akkompagneret af en manglende vilje til at forsvare moralske og juridiske principper, en kortsigtet stræben efter fremskridt og sikkerhed, såvel som, i særdeleshed, en modtagelighed for illusion – den fatale karakteristik af en epoke” – J.C. Fest: ”The Face Of The Third Reich”

Europæisk svigtende fornuft i 1930´erne
Disse følelser passede ikke blot på de europæiske regeringer i tiden op til Anden Verdenskrig, men naturligvis også på befolkningen de repræsenterede. Selve Det Tredje Rige´s spiren er historien om en nation der mistede fornuften, fordi folk der flokkedes til nazi-sammenkomsterne demonstrerede en komplet og aldeles mangel på fornuft og moral. Nazismen var aldrig et koncept, men en serie af løfter og slogans der udelukkende var irrationelle undskyldninger for at hendrømme i fordomme og ønsketænkning. Nazi-Tyskland havde besluttet sig for, at afgive kontrollen med deres handlinger til deres følelser, mere end deres intelligens.

Nazismens opdrift stadigt ikke forstået
Ordene fra Fest gjorde det klart, at omkring slutningen af 1930´erne var fornuft en svindende kvalitet i Europa. De sejrende allieredes senere Nürnberg-retssager, der placerede skylden for Holocaust på få slemme tyske mænd, og som aldrig er blevet modsagt, er bevis for, at forståelse fortsatte sin sørgelige bortvisnen. Vores manglende offentlige evne til at anerkende, at Tyskland var blevet vanvittigt, og at nationer rent faktisk bliver grebet af vanvid og afslører signifikant mangel på fælles bevidsthed; vi kan bare ikke fatte hvad der skete, for bortset fra et lille antal usædvanlige individer, havde vi mistet evnen til at forstå realiteterne.

Intellektet er et redskab
Intelligens er det afgørende element, der tillader menneskeheden at dominere alle andre arter, og understøtter civilisationens vækst. Den tillader opfindelsen af redskaber, udviklingen af teknologi der giver den altoverskyggende magt til samfundet. Den inspirerer vores sociale organisation, tillader tilblivelsen af komplekse samfund, løser problemer og giver os mening. Uden den ville vi være dyr, intet andet end en bavlende abe. Uagtet besiddelsen af evnen til fornuft, garanterer dette dog ikke fornuftige resultater. Intellektet kan som andre redskaber bruges og misbruges.

Anvendelse af intellektet afhænger af karakter
Forståelse er frugterne af anvendt fornuft, men kvaliteten af dette produkt afhænger udelukkende af skaberen. Hvis håndteringen af redskabet er dovent, uvenligt, har en skjult dagsorden eller er misledt, må det endelige resultat være mindre end perfekt. Vidende at chancerne for at blive angrebet af en haj er minimale, kan kun bruges af de modige. De der er bange, kan ikke overkomme deres frygt. Glæden ved udspring fra klipper i det dybe kølige vand, vil nægtes de, der er ude af stand til at overkomme frygten for, at en fem meter haj lurer lige uden for synsvidde. Ligeledes at være opmærksom på at vinderchancerne ikke vil afholde de fantasifulde fra at købe et lod. Denne effektive øvelse i vores specielle talent behøver disciplin og beslutsomhed, for at modstå de eroderende indflydelser af vores håb og frygt.

Følelser forstyrrer forståelsen
Synet af et barns ødelagte krop på en vej har en forfærdelig effekt. Der er en voldsom trang til at bebrejde andre, særligt fra forældrenes side, ud over offeret selv og dette er irrationelt. En uskyldig fører kunne meget vel ikke have haft anden mulighed, end at ramme ynglingen der løb ud foran bilen. Det resulterende forfærdelige syn, er ingen indikation på onde hensigter, men det kræver selvkontrol at acceptere denne mulighed. Et råd gives til bilister om ikke at stoppe efter et uheld i mindre civiliserede dele af verden, da de nødvendige omstændigheder for forståelse er sjældne.

Forståelse kræver omhyggelig omtanke
Sober overvejelse er nødvendig, selv uden stærke følelser nærværende. At undgå at blive skudt kan efterlade det udsøgte offer ubevæget, kun lidt fortumlet over den skarpe lyd. Kun ved omhyggelig granskning af bevismaterialet, vil angriberens frygtelige motiv afsløres. I det foregående tilfælde vil barnets grufulde kadaver inducere et stærkt krav om retfærdighed, selv uden nogen kriminalitet gjort. Forståelse af begivenheder kræver andre fakulteter ud over evnen til forståelse af grund og effekt, kontrol af følelser er en vigtig overvejelse.

Et eksempel på forstyrret forståelse – Galileo
Da Galileo påstod, at jorden kredsede om solen, gjorde han brug af sin fornuft, dog, sådan en påstand modsagde det officielle dogme, at vores planet var universets centrum og han blev angrebet af autoriteterne. Den eneste måde videnskabsmandens henrettelse kunne undgås var at afsværge det.

Fordomme forstyrrer forståelse
Folkene der ville dræbe sandhedssøgeren var klart vanvittige. Det ville hellere angribe enhver der tvivlede, end overveje beviserne. Denne irrationelle opførsel viser et andet problem involveret i brugen af intelligens. Begge sider i argumenteringen besad åndsevner, men den ene side var vildledt og farlig. Fordom, et ønske om at acceptere en overbevisning af personlige årsager, er en meget stærk trussel mod forståelse. Den vil ikke blot forhindre ideen i at blive overvejet, men også korrumpere voreevner til at opdage bevis på det modsatte.

Fodboldtilhængeres forstyrrede forståelse
Mange fodboldtilhængere der ser deres hold tabe, er overbeviste om, at dommeren var partisk. De vil ofte blive ophidsede over, at en dom blev tolereret, selvom en upartisk observatør ville dømme anderledes. Den så af fodboldtilhængerne ildesete dommer vil af observatøren anses for værende et individ prøvende på at være skruppelløst ærlig. Forskellen er naturligvis ikke hvad der skete, men betragterens partiskhed.

Professorens forstyrrede forståelse
Professor McBride demonstrerede intelligens ved at opdage forbindelsen mellem Thalidomid og fødselsdefekter, en beundringsværdig bedrift. Derefter ødelagde han sin troværdighed ved at manipulere med beviserne for et andet produkt. Denne kloge mand kunne man ikke længere have tillid til, og blev i 1993 slettet af medicinalregistret. Til trods for denne mands evner var hans konklusioner upålidelige. Af personlige årsager var han ude af stand til at acceptere eksperimenternes resultater (Den 9 november 1998 blev han genindsat som doktor, men kunne ikke forske)

Forstyrret forståelse fremkaldt af frygt
Der er ingen garanti for, at mordlystne galninge med økser ikke skjuler sig i dit nabolag, kun ventende på deres mulighed, men jævnlige undersøgelser under sengen og i skabene efter sådanne mordere, er ikke at være omhyggelig, men paranoid. Den usandsynlige mulighed for denne trussel, er der god grund til ikke at være bange for en sådan fare. Livet er fuldt af afsides farer, de fylder vores fantasi ved træthed, men intellektet, ved fornuftig brug, tillader os at separere realitet fra fantasi. Der er en fin men distinkt linie mellem rationel frygt og irrationel frygt, intelligens dikterer forskellen. Tab af kontrol over frygt er at bukke under for paranoia og miste evnen til at tænke klart.

Kravene til klar forståelse
Selvfølgelig kræver den korrekte brug af fornuft, at man placerer sine personlige mål for overvejelser efter målet for forståelse. Personlig frygt og ambitioner må ignoreres, hvis en korrekt konklusion skal nås. Den disciplinerede og beskedne holdning er i direkte modsætning til vore dages attitude. Eksplosionen i selvoptagethed i samfundet er det vidt spredt foretrukne. Mig frem for alt, inklusive forståelse. Når borgere afslår tilbageholdenhed og favner tilfredsstillelse, taber de samtidigt deres evne til at tænke klart. I takt med at offentlig selvoptagethed tiltager, må intelligensen aftage, og samfundet bliver uundgåeligt blændet af frygt og fantasier.

Udbredt paranoia
Væksten af irrationel angst gennem samfundet er ubestridelig. Til trods for sjældne dødsfald i almindelige liv, er medierne dominerede af frygt. Hvis en artikel i medierne ikke antager en verden kæmpende for overlevelse mod overbefolkning, giftigt affald og drivhuseffekt, så promoverer den alvorlige advarsler om forestående personlige katastrofer. ”Det modermærke kunne være kræft, så skynd dig til lægen og få det undersøgt”. En tredje alkoholisk drink på to timer vil få frygtelige konsekvenser. En langsom død bliver lovet alle der ikke praktiserer sikker sex – brugende kondom. Rygning er for farligt til at tillade i TV-reklamer, og alle cigaretpakker skal indeholde en advarsel om sundhedsrisici.

Populær angst
Vejskilte bekræfter vores farefulde eksistens med ”Stop, Genopliv og Overlev”. I Queensland stickere på bilerne advarer ”Fart dræber”. Bilseler er obligatoriske, og selv cyklister skal bære hjelm. Mad er ikke længere noget der skal konsumeres og nydes, men en kilde til bekymring. Fibre, det ufordøjelige indhold i mad, skal søges, mens fedt og kolesterol skal undgås; ellers kunne smerten i dit bryst være et hjerteanfald, som kun kan behandles med omgående hospitalsindlæggelse. Bekymringer om helbred og overlevelse gennemtrænger alle aktiviteter.

Sober journalistik ignoreres
Den lejlighedsvise mediedækning der modsiger populær paranoia ignoreres. Avisen ”The Australian” dedikerede en hel side til at forklare hvorfor der ikke var nogen beviselig sammenhæng mellem AIDS og HIV og fremlagde understøttende dokumenter. Artiklen pegede på, at folk var døde af AIDS uden på noget tidspunkt at have vist tegn på HIV-infektion. Dette var opfattelsen hos respekterede videnskabsmænd (se ”The Aids Mirage” af Professor Hiram Caton), hvis påstande ikke blev modsagt, kun overhørt. Den engelse tv-station Channel 4, sendte en udsendelse der gennemgribende nedskød teorien om global opvarmning. Dette blev genudsendt i Australien af S.B.S., men havde ingen effekt på den populære myte.

Populær vildfarelse
Troen på at planeten er truet af global opvarmning, kunne være resultatet af ægte videnskabelige opdagelser, eller det kunne være hysteri skabt af den aftagende intelligens. Manglen på sober videnskabelig retfærdiggørelse for teorien, sammen med udbredt udbredelse af angst, til trods for, at livet aldrig har været mere sikkert, må indikere sidstnævnte. Det er helt sikkert, at vildfarelse nu dominerer populær tænkning.

Aftagelse i videnskabelige tanker
”Science and the retreat from reason” er en bog af John Gillot og Manjit Kumar, der fremlægger hvad titlen antyder. Forfatterne udforsker tre separate vigtige tilfælde af samtidige videnskabelige teorier, korrumperede af sløret fornuft. De tre eksempler de vælger er, kvantemekanikken, kaosteorien og kompleksitetsteorien, hvis populærfortolkninger trodser mere end understøtter logik, en stilling der er understøttet af et lignende værk med titlen ”The Flight From Science And Reason”, redigeret af Paul Gross, Norman Levitt og Martin Lewis. Denne samling af essays prøver at opnå samme mål og afslører retræten fra fornuften implicit i videnskabelige teorier, nu populære i samfundet, men den gør det mere med eksempel end med argument. Mens nogle af artiklerne er klare, så er andre vildfarelser hvis publikation bekræfter at universiteterne giver grader til folk der skriver vrøvlerier.

At deltage i kurser tilbudt af samtidens tertiære institutioner afslører en afgjort fordom. Mange af de tilbudte kurser reflekterer optagelsen af politisk korrekte synspunkter, attituder ekkoet af opmuntring og support givet til særlige grupper studerende. Vægten på universitetslæring er skiftet fra fri debat til tvungen adaption af dogmer. Enhver studerende der åbenlyst afviser multikulturalisme, ikke-sexistisk tale og adfærd, eller anden politisk korrekt overbevisning, risikerer næsten med sikkerhed at dumpe, eksklusion fra akademiet og fysisk afstraffelse. Denne intimidering er det modsatte af uddannelse, og kan udelukkende ses som promoveringen af vrangforestillinger, med deraf følgende effekt.

Den omfattende svækkelse af sproget
Den omfattende adaption af tyranniet Politisk Korrekthed med dens angreb på jævn tale, er blot en del af en generel svækkelse i sprogets brug. Simple udtryk som ”han er fed, hun er grim, de er spastikere” forkastes. Følelserne skrevet i aviser og magasiner, sendt til radio og fjernsyn og talt i det offentlige og private, er ikke længere klar og fornuftig. Den grammatiske disciplin ignoreres åbenlyst i takt med at sproget visner fra at kommunikere ideer til at kommunikere følelser. Vore ord er langsomt ved at blive intet mere end lyden af vore følelser; vort sprog er gradvist ved at vende tilbage til dyrenes, hvilket betyder, at ligeledes er vores forståelse – fordi sprog er forståelse.

Summering
Intelligens er en skrøbelig vare. Den kan kun vedligeholdes af et fornuftigt og disciplineret samfund. Når først borgerne indhyller sig i selvtilgivelse, afskriver de ikke blot moralitet men intelligens, og omgiver sig med kaos, elendighed, fattigdom og vanvid.

Af Phillip Atkinson