Myte:

Koranen placerer mænd og kvinder på lige fod under Allah. Hver især dømmes ifølge den enkeltes gerninger. Kvinder har lige rettigheder under islamisk lov.

 

Sandheden:

Blot at erklære at individer af Allah vil blive dømt som sådan, betyder ikke, at de har lige rettigheder og roller, eller at de dømmes efter samme standarder. Faktisk erklærer Sura 37:22-23, at kvinder på Dommedagen af deres ægtemænd skal dømmes for deres gerninger.

Der findes ingen ambivalens i Koranen, i Muhammed´s liv, eller i islamisk lov, om kvinders underlegenhed i forhold til mænd, ud over dagens moderne apologeter, hvis mission er at redde stumperne efter feminismen, med fragmenter af vers der historisk ikke har opretholdt en sådan progressiv fortolkning.

Efter militær sejr ville Muhammed uddele tilfangetagne kvinder som krigstrofæer til sine mænd. I mindst ét tilfælde advokerede han for, at de skulle voldtages foran deres ægtemænd. Tilfangetagne kvinder blev gjort til sexslaver, af selve de mænd der dræbte kvindernes mænd og brødre. Der findes mindst tre koranske vers, hvor Allah gør klart, at muslimer har fuld seksuel adgang til sine kvindelige sexslaver. Der findes ikke ét der forbyder voldtægt.

Koranen giver muslimske mænd ret til at slå deres kvinder for ulydighed. Den siger kort og kontant, at mænd er ”en grad over kvinder”. Hadith siger, at kvinder er intellektuelt underlegne, og at de indtager hovedbestanddelen af Helvede´s pladser.

Under islamiske lov kan en mand uden videre lade sig skille fra en kvinde. Hvis han ønsker igen at gifte sig med hende, så skal hun først have sex med en anden mand. Mænd er undtagede sådanne degraderinger. Muslimske kvinder kan ikke, som mænd kan, frit gifte sig med hvem de finder passende. Deres ægtemænd kan bringe andre kvinder til ægtesengen. Hun må for ham til enhver tid være seksuelt til rådighed (som en mark parat til dyrkelse, som det står i Islam´s hellige bog).

Kvinder arver ikke ejendom på lige fod med mænd. Deres vidnesbyrd i retssale anses for værende værd halvdelen af mandens. Ulige manden må hun dække sit hår og ofte sit ansigt.

Hvis en kvinde ønsker at bevise, at hun er blevet voldtaget, må der være mandlige vidner der understøtter påstanden. Ellers vil hun blive fængslet eller stenet til døde for ”utugt”.

Givet alt dette er det noget af en påstand, at sige at kvinder og mænd er ”lige under Islam”, baseret på obskure teologiske og analoge sammenligninger. Dette fuldstændigt nye kneb er designet til at appellere til moderne smag, men er i skarp uoverensstemmelse med realiteten i islamisk lov og historie.