Der er kommet en eksplosiv stigning af voldtægtsanklager i Skandinavien i de seneste år. De har i Sverige nået næsten epidemiske proportioner. Selvom der i statistikkerne er indikationer af meget høje procentdele af muslimske immigranter, ligesom der er med andre former for kriminalitet, så er immigration et ikke-emne for det politiske etablissement.

 

I nabolandet Norge er der en hidtil uset bølge af voldtægter i hovedstaden Oslo. ”Vi må være realistiske. En serie af voldtægter har gennem sommeren gjort Oslo usikker”, siger Brit Opjordsmoen fra DIXI, støttecenter for voldtægtsofre. ”Når vi ved der er voldtægtsmænd løs i Oslo, må vi lytte til politiets råd. De har ret i at advare kvinder om at gå alene hjem om natten”.

 

Opjordsmoen finder det forbløffende, at justitsminister Knut Storberget giver råd der er modsat af politiets, opfordrende kvinder til ikke at ændre adfærd. ”Ideelt kan vi alle blive enige om, at piger burde kunne bevæge sig frit omkring, men vi må være realistiske. Samfundet er ikke sådan. Mange piger er for naive, vi må være mere forsigtige og være på vagt. Adskillige voldtægtsforsøg i en kort periode, er usædvanligt”, siger Opjordsmoen.

 

Ifølge støttecenteret begås voldtægter almindeligvis af en person der kender offeret. Den underlige ting er, at mange voldtægter i Oslo nu er bagholdsangreb, begået af fremmede mod kvinder på vej hjem fra en bar eller i områder med kun lidt trafik. ”Vi har set en dramatisk forøgelse af antallet af voldtægter”, siger Endre Sandvik, chef for skadesstuen. Antallet af voldtægter denne sommer er mere end det dobbelte af hvad de var sidste år.

 

I en spørgsmål – svar – session i avisen Aftenposten, har Opjordsmoen nogle politisk korrekte kommentarer, sigende at de ikke ved hvor stor en del af disse voldtægter der er begået af folk med immigrantbaggrund, og at mange af disse spekulationer simpelthen er ”fordomme”.

 

I al respekt, så er jeg ret sikker på det ikke er tilfældet. Bare få uger tidligere advarede Aftenposten om, at ”unge” er i gang med at ødelægge Oslo. Ved nærmere eftersyn viste det sig, at disse ”unge”, havde en forbløffende lighed med de samme ”unge” med muslimsk immigrantbaggrund der ødelægger så mange byer i Vesteuropa.

 

En 17 år gammel somalier blev sidste år dømt for voldtægt af en ung pige i Oslo. Domstolen erklærede, at voldtægten var usædvanligt brutal og varede adskillige timer. Somalieren mishandlede pigen så længe, at lægen der undersøgte pigen sagde, at hun kunne være død. Pigen lider nu af svære psykologiske problemer efter angrebet. Den unge mand blev dømt fire et halvt års fængsel. Dommen indeholdt også en anden voldtægt, hvor hans norsk-marroccanske ven voldtog en 13 år gammel pige, mens somalieren hjalp med at true hende og holde vagt. Hun er traumatiseret efter denne hændelse.

 

Aftenposten synes dog belejligt at have glemt en artikel de publicerede for år tilbage. I 2001 var to ud af tre anklager for voldtægt i Oslo immigranter med en ikke-vestlig baggrund, ifølge en politiundersøgelse. I 80% af tilfældene var ofrene norske kvinder.

 

Unni Wikan, en professor i Socialantropologi ved Oslo Universitetet sagde i 2001, at ”norske kvinder må tage deres del af ansvaret for disse voldtægter”, fordi muslimske mænd fandt deres påklædning provokerende. Professorens konklusion var ikke at muslimske mænd, der lever i Vesten, behøvede at tilpasse sig vestlige normer, men det stik modsatte: ”Norske kvinder må erkende, at vi lever i et multikulturelt samfund tilpasse sig dette”.

 

Antallet publiceret i september 2001 blev diskuteret i mindst to ud af tre af Norge´s største aviser: Aftenposten og Dagbladet. Et ledende medlem af Venstre, Odd Einar Dørum, krævede, at alle tal skulle på bordet: ”Et svin er et svin, uanset hudfarve”.

 

Fra 2001 til 2005 var Dørum Justitsminister, og dog har ingen set disse statistikker siden 2001. Antallet af voldtægtsanklager i Oslo er fortsat med at stige, til de har nået rekordhøjde i 2005. Der findes anseelige beviser på brutale massevoldtægter, noget der tidligere var en sjældenhed i Skandinavien, begået af immigranter mod indfødte piger. Eksempelvis d. 21 juli 2005 blev tre mænd anklaget for at massevoldtage en 15 år gammel pige, der blev trukket ind i en bil, mens hun ventede på en bus, ved busstationen i Frederikstad. Alle mændene var af ”fremmed herkomst”. Sådanne sager er blevet næsten rutine. Den eneste forklaring på hvorfor man ikke længere må se statistikkerne over andelen af immigranter involveret, er at autoriteterne dækker over det. Dette ville i almindelighed have medført krav om regeringens afgang.

 

I Sverige har etnolog Maria Bäckman i sin undersøgelse ”Whiteness and Gender” fulgt en gruppe svenske piger i en forstad til Rinkeby udenfor Stockholm, hvor indfødte svenskere er blevet forvandlet til en indbyggerminoritet grundet den hurtige immigration. Ifølge Bäckman fortalte mange af de interviewede piger, at de havde farvet deres hår, for at undgå uønsket opmærksomhed og seksuelle krænkelser. Deres erfaring var, at være blond involverer, at gamle mænd stirrer på dig, biler dytter i hornet, og drenge kalder dig ”luder”.

 

En rapport fra organisationen ”Save the Children” fortæller hvordan det at være svensk pige betyder utryghed. Pigerne er bange for at blive voldtaget, en mulighed der for dem virker meget mulig. Mange piger planlægger hvordan de kommer hjem om natten, hvordan de lader som om de taler i mobiltelefon, hvordan de beholder nøglerne i hånden, så de kan forsvare dem selv, eller hvordan man simpelthen bare løber hele vejen hjem. Både frygten og strategivalgene indikerer, at pigerne føler sig oprigtigt utrygge udenfor på visse tidspunkter af døgnet. Og frygten er velbegrundet. Et slående antal piger har oplevet chikane fra drenge og mænd. Mestendels kommer chikanerierne fra drenge i samme aldersklasse. At blive kaldt ”luder” er i visse skoler blevet så almindeligt, at adskillige piger siger, at lærerne ikke længere reagerer på det.

 

Tensta er en forstad i det nordlige Stockholm, med en meget høj koncentration af immigranter. Skuespillerinde Ylva Törnlund har besøgt adskillige skoler i Tensta, og blev chokeret over den rå atmosfære hun oplevede der. ”Attituderne vi mødte i skolerne var skrækkelige. En dreng talte om, hvordan piger skulle kne**es sønder og sammen, til de bløder”, sagde Törnlund.

 

Tendensen er ikke enestående for Skandinavien. Det er det samme overalt i Vesteuropa, hvor end man finder et signifikant antal muslimske immigranter. Faktisk er antallet af voldtægter begået af muslimer i vestlige lande så ekstremt høje, at det er vanskeligt udelukkende at se dem som individers tilfældige handlinger. Det ligner krig. Den tyske journalist Gudrun Eussner anser dette for ”seksualitet som et våben mod ulydige og ikke-muslimske kvinder, begge kategoriserede som ”ikke-troende”. Mod sådanne er det pligt at anvende jihad, og hvad man gør med kvinder ”besejret” i jihad, kan man læse om i Koranen: de bliver slaver til sejrherrens benyttelse.

 

Den franske filmskaber Pierre Rehov erklærer at: ”En af mine venner er pensioneret politichef, der var ansvarlig for sikkerheden i en stor by i det sydlige Frankrig. Han fortalte, at hans mænd måtte tage sig af et gennemsnit af 10 voldtægter om ugen, 80% begået af unge muslimske mænd. 30% af disse voldtægter var hvad man i disse kredse kalder ”tournante”, hvilket løseligt oversat betyder ”din tur”, altså massevoldtægter, den ene efter den anden, hele natten igennem. Han var forbløffet over, at ikke bare bakkede forældrene deres voldtægtsmænd op, de kunne end ikke forstå, hvorfor børnene skulle anholdes. Der er kommet et øjeblikkeligt skift i opfattelsen af godt og ondt, som en overordnet komponent i kulturen. Det eneste onde disse forældre kunne se, var den fristelse deres drenge måtte møde. Eftersom de fleste ofre ikke var muslimer, var forældrenes svar og afvisning endnu mere ærlig: hvordan kunne deres drenge være skyldige i noget som helst, når de bare reagerer på provokationen fra europæiske piger, kendt for deres uacceptable adfærd?”

 

Ifølge Rehov: ”Jeg kan i enhver voldtægt af en ikke-muslimsk kvinde, begået af en muslimsk mand, se en racistisk handling, og det er høje tid for os at erkende og fordømme det. Niveauet af foragt for ikke-muslimske kvinder er en refleksion af niveauet af had mod samfundet, der skaber lighed mellem mænd og kvinder”.

 

I Norge er det sandsynligvis uden fortilfælde i tusind år, siden Oslo blev grundlagt efter Vikingetiden, at den indfødte befolkning er under angreb i så stor skala, alene grundet det at være hvid og kristen. Og regeringen gør…..tja, sådan set stort set ingenting, udover selvfølgelig at skjule problemet så godt som muligt. Men det er ikke godt nok. Regeringen bør gå af, grundet sin fuldstændige mangel på evne til at beskytte sin befolkning, i et land hvor man betaler noget der ligner verdens højeste skatter.

 

Hvis de ønsker at blive ved magten, så burde de omgående fordoble, hvis ikke tredoble politistyrken, og de burde stoppe det multikulturelle eksperiment, og fuldstændigt stoppe den muslimske immigration, hvis nødvendigt ved at trække samtlige relevante traktater tilbage.

 

Vi er trætte af at høre om ”Islamofobi” og ”Xenofobi”, mens vi lever i konstant frygt for islamisk terrorisme og vore døtre ikke kan gå ude efter mørkets frembrud, af frygt for muslimsk massevoldtægt, der anser dem for ludere. Meningen med staten er at opretholde lov og orden, og beskytte nationens grænser og territoriale integritet. Vesteuropæiske regeringer gør ingen af disse ting, men de har til gengæld travlt med politisk censur og involvering i vore privatliv, hvor de intet har at gøre.

 

Det er tiden de bliver gjort opmærksomme på, at de er vore tjenere, ikke vore regenter. Hvis ikke de vil opfylde deres pligter, så må de erstattes med nogen der vil.