Den politiske korrektheds skadelige indflydelse på kulturen som helhed, bliver af mange begrædt. Politisk Korrekthed underminerer vort land og kultur. Denne snævre tankegang udsætter os for en dødelig fare fra Islam.

Politisk Korrekthed insinuerer sig værende kropsliggørelsen af politik under mangt et alias – multikulturalisme, diversitet, tolerance, konventionel visdom, progressiv tanke, og alle vor tids andre dunstende ortodokser. Den fås i et antal smagsvarianter.

Følgende ti grundlæggende principper kommer fra Politiske Korrekthed. De kan kaldes den politiske korrektheds ti postulater; eller de kan lejres i imperativet ”Multikulturalismens Ti Bud”.

  1. Amerika er éntydigt ondt
  2. Amerika’s selvforsvar kan aldrig forsvares
  3. Illitterære folk fra fattige lande er amerikanerne overlegne
  4. Jorden ville være et bedre sted uden mennesker
  5. Profit er altid umoralsk
  6. Forskelle individer eller grupper imellem er uretfærdige
  7. Stærke følelser undskylder for udvalgte offergrupper enhver adfærd
  8. Politikker udsprunget af jødisk-kristne principper er underforstået suspekte
  9. Konservative er hyklere; venstreorienterede er oprigtige
  10. Der findes ingen handlinger fra Gud; der findes kun handlinger fra staten

Der findes talrige følgeslutninger, udvidelser og undtagelser for de ti postulater, så en anelse eksegese er på sin plads.

 

1. Amerika er éntydigt ondt

 Amerikansk ”demokrati” er en joke. U.S.A. er i virkeligheden et fascistisk diktatur, regeret af Bush-kliken, manipuleret af zionistiske neokonservative

Andre lande kan arrangeres i orden efter ondskab: Israel, England, Australien, Italien og så videre, indtil vi når de arabiske lande som eksempelvis Iran, og derefter Nord Korea og Cuba. Cuba indeholder, selvfølgelig, intet ondt overhovedet.

Der findes undtagelser for amerikansk ondskab, men kun under demokratisk administration, og med godkendelse fra Frankrig og Tyskland.

 

2. Amerikansk selvforsvar kan aldrig forsvares

Krig har aldrig løst noget. Forhandlinger gennem F.N. er altid den bedste måde at adressere problemstillinger. Nationers sammenkomst i god vilje gennem dialog kan fungere for alle parters løsning af problemer. Hvis Amerika var mere sensitiv omkring forskellige kulturers problemstillinger, ville der aldrig være nogen aggression mod os.

 

3. Illitterære folk fra fattige lande er amerikanerne overlegne

Samfund der opfostres uden alle de teknologiske distraktioner, der påvirker os i vesten, er bedre i stand til at opnå intuitiv forståelse for verden, og leve i samhørighed med deres miljø.

De folk kan, du ved nok, lissom lære os ting og sager om Moder Jord, og alt sådan nåed.

 

4. Jorden ville være et bedre sted uden mennesker

Menneskeheden er en forbandelse, en pådragelse, på jordens overflade. Vi må reducere vort økologiske ”fingeraftryk”, helst til nul. Den menneskelige befolkning må reduceres drastisk.

Undtagelse: Vi, de venstreorienterede, skal forblive, for at kunne afgøre hvem der må dø.

 

5. Profit er altid umoralsk

Ejendom er røveri. Al økonomisk aktivitet bør kontrolleres af særlige regeringskammerater, der skal sikre, at priserne er rimelige, og at ingen bliver flået.

 

6. Forskelle individer eller grupper imellem er uretfærdige

Affirmative action. Ingen lades tilbage. Alle er over gennemsnittet. Intet spil har en taber. Ingen er rigere end nogen anden. Ingen er dummere end nogen anden. Ingen ved mere end nogen anden.

Vi venter med spænding på dødens lighed i døden

 

7. Stærke følelser undskylder for udvalgte offergrupper enhver adfærd

Når Nørrebro brænder, er det forståeligt, fordi medlemmerne af en udvalgt offergruppe af en kommunal instans blev frataget deres retmæssige beboelse.

Eller det er forståeligt, når arabere torpederer en skyskraber, fordi amerikansk politik har holdt dem fattige og tilbagestående…og derudover undertrykker amerikanernes venner, israelerne, deres palæstinensiske brødre.

Når en knægt udrydder halvdelen af sin klasse med en maskinpistol, så er det fordi han blev mobbet og foragtet.

 

8. Politikker udsprunget af jødisk-kristne principper er underforstået suspekte

At handle på moralsk basis er fordomsfuldt, og vi må IKKE være fordomsfulde. Bortset selvfølgelig når det gælder fordømmelsen af racistiske, sexistiske, homofobiske, fordomsfulde, fundamentalister.

 

9. Konservative er hyklere; venstreorienterede er oprigtige

Når en konservativ fremmer sine vælgeres interesser, er denne kynisk. Når en venstreorienteret propper lommerne med offentlige midler, boller sin sekretær, og chikanerer sine underordnede – ja, så gør denne det ”for børnene”.

 

10. Der findes ingen handlinger fra Gud; der findes kun handlinger fra staten

Når en orkan udrydder et boligområde, så er regerings varslingssystem utilstrækkeligt. Når jordskælv rammer en by, må bygningssikkerheden forbedres. Når folk dør i oversvømmelser, isstorme eller asteoridenedslag, er det regeringens skyld, at ingen advarede dem eller beskyttede dem.

På den positive side kan man sige, at regeringen skaber job, og distribuerer goder gennem sine generøse velfærdsprogrammer. Regeringen får solen til at skinne og regnen til at falde…i al fald på statsstøttede landbrug.

Politisk Korrekthed er en eroderende ideologi, der har ædt sig vej gennem de fleste vestlige institutioner og kultur, efterladende dem hule og svækkede over for den fremmarcherende islamisme. Vor fjende er fyldt med retskaffen nidkærhed, parat til at dø for sin overbevisning, og har ingen tvivl om sin religions overlegenhed. Vi i vesten, med vores selvudslettende, undskyldende, selvbebrejdende indstilling, og teologiske selvhad, har meget liden spirituelt forsvar mod den kommende nedslagtning.

Skandinavien er vestens ”kanariefugl i kulminen”. There is something rotten in the State of Denmark (and Sweden and Norway). Holland plukker allerede frugterne af radikal multikulturalismes tolerance.

Disse modige mennesker I Europa giver resten af verden en tidlig advarsel. Det er høje tid at opdatere virusprogrammet, inden den politiske korrekthed lukker os ned.